Arbeidsgruppe skal se på kunstnernes levekår

 – Kunstnere har generelt lavere inntekter enn andre arbeidstakere og de skapende kunstnerne har lavest gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk arbeid. Det kan ha konsekvenser for…

 – Kunstnere har generelt lavere inntekter enn andre arbeidstakere og de skapende kunstnerne har lavest gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk arbeid. Det kan ha konsekvenser for målet om at alle skal ha tilgang til et kunsttilbud av høy kvalitet. Derfor setter vi ned denne arbeidsgruppa, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kunstnerpolitikken ble sist drøftet i stortingsmeldinga om visuell kunst, som fikk bred tilslutning i Stortinget. Den inneholdt flere forslag til tiltak for å bedre kunstnernes levekår. Gruppa skal foreslå tiltak for å følge opp dette og bedre kunstnernes levekår, nærings-/inntektsgrunnlag og tilgang til velferdsordninger.

Arbeidsgruppa skal ledes av Per Norstrøm (fylkeskultursjef i Aust-Agder), og består for øvrig av Ellen Aslaksen (forsker og FoU-leder i Kulturrådet), Lise Stang Lund (leder av Kunstnernettverkets arbeidsutvalg og styreleder i Norske Kunsthåndverkere), Hauk Heyerdahl (leder i Norsk skuespillerforbund og styremedlem i Skuespiller- og danseralliansen), Peder Horgen (forbundsleder i Norske Dansekunstnere og styremedlem i Skuespiller- og danseralliansen), Hilde Tørdal (styreleder i Norske Billedkunstnere), Arne Grønningsæter (forsker i Fafo), Mari Torvik Heian (forsker i Telemarksforskning), Henning Warloe (tidligere byråd for finans, kultur og næring i Bergen kommune og tidligere stortingsrepresentant) og Odd Langklopp (seniorrådgiver i Musikernes fellesorganisasjon).

Gruppas arbeid skal leveres 1. juni 2014.