Arbeidsplasser i litteraturhus

Hver tildelte arbeidsplass vil kunne disponeres eksklusivt og gratis i 1-2 måneder av en skjønnlitterær forfatter. Endelig disposisjonsperiode vil bli vurdert i forhold til de…

Litteraturhuset

Hver tildelte arbeidsplass vil kunne disponeres eksklusivt og gratis i 1-2 måneder av en skjønnlitterær forfatter. Endelig disposisjonsperiode vil bli vurdert i forhold til de aktuelle søknader.

  • Mer om disse litteraturhusene finnes på www.litteraturhuset.no (Oslo) og www.litthusbergen.no (Bergen). 

Interesserte kan sende oss en kort søknad med ønsket tidsrom (fra dato – til dato) for bruk, og en kort beskrivelse av hvorfor en søker. Relevant begrunnelse kan være at arbeidssituasjonen i egen bolig er vanskelig, at en er utenbysforfatter med midlertidig opphold i Oslo/Bergen, eller at en er i sluttfase før levering av manus. Andre individuelle forhold vil også kunne komme i betraktning. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Avslag vil ikke bli begrunnet.

Søknad sendes pr e-post til: post@forfatterforeningen.no eller pr. post til:

Den norske Forfatterforening, Postboks 1779 Vika, 0122 Oslo. Merk søknaden ”Litteraturhuset” og byen søknaden gjelder for.

LitteraturhusetVi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset i Oslo også har rundt 45 lesesalsplasser som er tilgjengelige hele døgnet. Disse vil kunne brukes av medlemmer av en av skribentorganisasjonene etter ”først til mølla”-prinsippet. Interesserte må henvende seg direkte til Litteraturhuset for registrering og tildeling av nøkkelkort for disponering av lesesalsplass.