Arbeidsstipend til nordnorsk forfatter

Søknadsskjema: https://selvbetjening.ffk.no/ffk/2000_28  Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvaliteten og produksjonen av litteratur i Nord-Norge. Det er opprettet et årlig arbeidsstipend på 100…

sjklhfet
  • Søknadsskjema: https://selvbetjening.ffk.no/ffk/2000_28 

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvaliteten og produksjonen av litteratur i Nord-Norge. Det er opprettet et årlig arbeidsstipend på 100 000,- som skal styrke forfatteren.

God litteratur skaper oppmerksomhet om landsdelen som vekker en stolthet for Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen sees og ser seg selv. God skjønnlitteratur er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen.

Arbeidsstipendet skal gi nordnorske forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur.

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark og er en del av Den nordnorske kulturavtalen.  

Kriterier for å søke arbeidsstipend:
Produksjonen som utarbeides må være skjønnlitterær
Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
Forfatteren må være aktiv som forfatter
Forfatter må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon
Søkeren skal benytte elektronisk søknadsskjema for arbeidsstipend. Søkeren må laste opp fullstendig CV og gi en kortfattet prosjektbeskrivelse for hvordan stipendet skal brukes.

Søknaden vurderes ut fra et tekstutdrag på inntil 20 sider som lastes opp i søknadsskjemaet. Tekstutdraget kan også være en beskrivelse av den litterære produksjonen. Arbeidsstipendet kan brukes til å støtte gode ideer.
 
Arbeidsstipendet offentliggjøres i forbindelse med større litteraturarrangement i landsdelen.

Mottaker av arbeidsstipendet blir kontaktet av fylkesbiblioteket med sekretariat for Nordnorsk litteraturstrategi ca 2 mnd etter søknadsfristen. Mottaker publiseres i media. Offisiell overrekkelse skjer ved et aktuelt litteraturarrangement i landsdelen.

Søknadsfrist: 1.3.2018

Arbeidsstipendet vil utbetales som en engangssum.

En egen jury bestående av de tre fylkesbibliotekene vil stå for den endelige innstillingen. Finnmark fylkesbiblioteket (fylket med sekretariat for litteraturstrategien) er sekretær for komiteen i 2017-2018. Komiteen må ha konsensus om tildelingen, og kun en person kan få arbeidsstipendet.

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om hvordan arbeidsstipendet er benyttet innen 1. desember 2018.