DnF er medarrangør på tre arrangementer under Arendalsuka

Forfatterforeningen er medarrangør på tre arrangementer under Arendalsuka:

·         Kunstnermeldingen – hva kommer i den hvis du har makta?

Onsdag 18/8 2021 09:30 – 11:00

Kunstnernettverket inviterer til debatt for å få konkrete svar på hvordan kunstnerpolitikken til de forskjellige partiene vil se ut om de vinner valget. Hvordan ser fremtiden ut for kunstnerne etter Stortingsvalget denne høsten?

Kunst og kulturfeltet har blitt rammet særdeles hardt av pandemien, og kunstnere har vært særlig utsatt. Når sektoren nå gjenåpnes og gjenoppbygges er det viktig å gå grundig til verks. 

Mange av kunstnernes utfordringer var godt kjent også før pandemien. Det handler om at yrket preges av stor grad av usikkerhet, liten grad av sosial sikkerhet og gjennomgående lave inntekter. Dette er utfordringer som det i liten grad har blitt svart på med konkrete tiltak.

Det siste året har det også blitt igangsatt strukturelle endringer av Norsk Kulturråd som har sendt bølger av uro og bekymring gjennom den samlede kunstnerkroppen, flere enkelt kunstnere har blitt utsatt for hets og trakassering og det har vært en negativ utvikling i hvordan kunstnere oppfatter ytringsfriheten i Norge.

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.
Nå som også kunstnermeldingen er utsatt på ubestemt tid, er det på høy tid å få konkretisert hvordan kunstnerpolitikken til de forskjellige partiene vil se ut om de vinner valget.

Moderator: Elisabeth Sjaastad

Deltagere: Kjersti Stenseng, AP, Åslaug Sem-Jacobsen, SP,
Kristin Ørmen Johnsen, H, Kristin Knutsen, MDG og Emma Lind,V. 

·         Kunstnernes dom

Onsdag 18/8 2021 13:30 – 15:30

Hvordan vil fremtiden se ut for kunstnerne etter Stortingsvalget til høsten? 

Dette spurte Kunstnernettverket kulturpolitikerne under årets kunsterpolitikk debatt i Bakgården. Nå får dere høre hva kunstnerorganisasjonene fra både scenekunst, musikk, film, litteratur og det visuelle kunstfeltet mener om politikernes svar.

Kunstnere skal selv komme til orde med sine vurderinger og dommer over politikernes svar. Hvordan mener de at  fremtiden for kunstnere vil se ut med de forskjellige politiske partiene ved makten?

Kunst og kulturfeltet har blitt rammet særdeles hardt av pandemien, og kunstnere har vært særlig utsatt. Når sektoren nå gjenåpnes og gjenoppbygges er det viktig å gå grundig til verks. 

Mange av kunstnernes utfordringer var godt kjent også før pandemien. Det handler om at yrket preges av stor grad av usikkerhet, liten grad av sosial sikkerhet og gjennomgående lave inntekter. Dette er utfordringer som det i liten grad har blitt svart på med konkrete tiltak. Så hva har politikerne kommet opp med av svar? Har noen partier fått konkretisert hvordan kunstnerpolitikken vil se ut om de vinner valget

Hva mener de om de strukturelle endringer av Norsk Kulturråd som har sendt bølger av uro og bekymring gjennom den samlede kunstnerkroppen?

Og har de svar på hvordan vi skal snu tendensen til at flere enkeltkunstnere har blitt utsatt for hets og trakassering, og den negative utvikling i hvordan kunstnere oppfatter ytringsfriheten i Norge?

Arrangementet er et samarbeid mellom Kunstnernettverket og Sørlandsutstillingen.

·         Kven er beste lesepartiet i landet her?

Torsdag 19/8 2021 17:45 – 18:45

Kva parti bør du stemme på i haust om du er opptatt av språk og litteratur? Kom for å vurdere kjernesakene til utvalde stortingsparti og for å bli betre kjent med politikarar som er aktuelle kulturministrar!  

Tage Pettersen frå Høgre, Anette Trettebergstuen frå Arbeidarpartiet og Åslaug Sem-Jacobsen frå Senterpartiet debatterer lesepolitikk, med Håkon Haugsbø som debattleiar.

Eit samla språk- og litteratur-Noreg set lesing på dagsordenen til årets stortingsval av di lesing, særleg mellom born og unge, har gått ned dei siste åra. Leseundersøkingar viser at seks av ti elevar berre les når dei må, og 15-24-åringar les like mykje på framandspråk som på norsk.Medvirkende

  • Tage Pettersen, Debattant, Høgre
  • Anette Trettebergstuen, Debattant, Arbeidarpartiet
  • Åslaug Sem-Jacobsen, Debattant, Senterpartiet
  • Håkon Haugsbø, Programleiar