Årets bibliotek: Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole

Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole er tildelt prisen Årets bibliotek for sin store innsats for skolen og for elevenes leselyst, og for å være et forbilde for andre skolebibliotek. Det melder Norsk Bibliotekforeningen på sine nettsider.

På Gamlebyen skole er biblioteket skolens hjerte. Deter en aktiv kultur- og kunnskapsformidler, og er viktig både faglig, sosialt og språklig for elevene.

Prisen ble delt ut av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås under et arrangement på Deichman Grünerløkka 12. januar.

– Prisen går til skolebiblioteket ved Gamlebyen skole, men er også en anerkjennelse av Oslo kommunes grep for å styrke skolebibliotekene i byen, sier Vidar Lund, juryleder og leder i Norsk Bibliotekforening.

Gamlebyen skole var en av de første skolene i Oslo som fikk eget bibliotek, og i 2023 fyller skolebiblioteket 100 år. Biblioteket arrangerer kunstutstillinger, bokkafé, fortellerstunder og leseklubb. Bibliotekslæreren bidrar aktivt med litteraturformidling.

– I vår bydel er det flere familier som har dårligere råd enn mange andre steder. Det er en kjent sak at materielle goder er ulikt fordelt, men her kan vi som skole og skolebibliotek gjøre en forskjell. Alle barna får tilgang til litteratur og gode felles opplevelser, sier Elisabeth Jensen Lombnæs, bibliotekslærer ved Gamlebyen.

De nominerte til Årets bibliotek 2022 var: Skolebiblioteket – Gamlebyen skole, Oslo, Horten bibliotek, Ringsaker bibliotek, Viken fylkesbibliotek, Senja bibliotek.