Årets styreseminar

Som tidlegare år, har styret også i år innleiarar og foredragshaldarar utanfrå. DnF-medlem og rådgjevar i Den norske Helsingforskomité Aage Borchgrevink, mellom andre, pratar om…

img_3846

Som tidlegare år, har styret også i år innleiarar og foredragshaldarar utanfrå. DnF-medlem og rådgjevar i Den norske Helsingforskomité Aage Borchgrevink, mellom andre, pratar om situasjonen for ytringsfridom i Europa. Han tar mellom anna opp tilfanget av falske nyhende og propaganda, korleis ord, ein del stader, mister referansa til røynda, og kva det gjer med rolla til forfattarane.

Dette er styresamansetninga sidan årsmøtet 2017.

img_3825_1.jpgNy styremedlem Kristine Tofte (t.v) og DnF-leiar Heidi Marie Kriznik

img_3837.jpgNy nestleiar i DnF, Sigbjørn Skåden, på Sem Gjestegård

img_3833.jpgKristine Tofte under eit ginko biloba-tre; treet som i følgje urtemedisinen som skal gi tankekraft og betre minne.