Ark-topp John Tørres Thuv ny sjef i Gyldendal

John Tørres Thuv (44) er i dag administrerende direktør for ARK Bokhandel AS. John Tørres er født og oppvokst i Bodø. Han har deltatt i…

john_torres_thuv_ark

John Tørres Thuv (44) er i dag administrerende direktør for ARK Bokhandel AS. John Tørres er født og oppvokst i Bodø. Han har deltatt i utviklingen av ARKkjeden siden etableringen i 2001 og har siden 2008 ledet ARK og vært medlem i Gyldendals konsernledelse.

– Det er en stor ære å bli bedt om å lede Gyldendal ASA. Jeg ser virkelig fram til å jobbe med Gyldendal og hele organisasjonen. Det er et selskap med mye
kompetanse og lidenskap. Konsernet har utviklet ledende posisjoner i alle bransjens delmarkeder og har gjennom en betydelig digital satsning de siste
årene lagt grunnlaget for offensivt å møte endringene som treffer bransjen. Gyldendal er et stort og viktig selskap innen kunnskaps- og
litteraturformidlingen, som jeg mener er en av de mest spennende bransjene i Norge. Jeg gleder meg stort til å være med på å utvikle Gyldendal videre, sier
Thuv.

I en pressemelding heter det videre:

– John Tørres Thuv har med stor energi og entusiasme ledet ARK siden 2008. Hans sterke lederegenskaper, analytiske evner og betydelige innsikt i hele
bokbransjen, vil være av stor verdi for Gyldendal-konsernets utvikling i årene fremover, sier styreleder Erik Must.

– Jeg er svært tilfreds med at styret i Gyldendal de siste 6 måneder har hatt en grundig prosess for å finne ny konsernsjef. Det er særlig lagt vekt på fortsatt å gi Gyldendals kulturelle, humane og økonomiske kapital gode muligheter til å kunne spille sammen. John Tørres Thuv har gjennom sitt arbeid i Gyldendals
konsernledelse og sin ledelse av ARK Bokhandel vist at han har særlige forutsetninger for å kunne ta denne oppgaven, sier Erik Must.

– Jeg er glad for styrets valg av John Tørres Thuv som ny konsernsjef”, sier Geir Mork. – John Tørres har arbeidet hos oss siden han ble kjededirektør i ARK i
2001, og jeg har arbeidet særlig tett med John Tørres siden han ble medlem av konsernledelsen i 2008. Med sitt gode strategiske blikk, og sine sjeldne evner til
å organisere og kommunisere, er John Tørres en prima lagbygger. Han har alle forutsetninger for sammen med 1000 gode kolleger, Gyldendals forfattere og
tallrike kunder, å videreutvikle posisjonene som er skapt. Gyldendal har nå godt momentum i en tid preget av hurtige og spennende endringer kulturelt og
teknologisk.