Arnfinn Muruvik Vonen ny direktør i Språkrådet

Arnfinn Muruvik Vonen (bildet) overtar etter Sylfest Lomheim som ny direktør i Språkrådet. Han har vært professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo…

arnfinn_muruvik_vonen80

Arnfinn Muruvik Vonen (bildet) overtar etter Sylfest Lomheim som ny direktør i Språkrådet. Han har vært professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo i 13 år og behersker ikke mindre enn ni språk. Han har doktorgrad i lingvistikk og har studert russisk, latin og språkvitenskap i tillegg til en treåring universitetsutdannelse i sosialøkonomi.