Årsmøtet 2011 punkt for punkt … for punkt

Kanskje var du forhindret fra å komme. Kanskje var du der – og kan trenge en oppfriskning. Uansett: Her er en oppsummering av årsmøtet 2011…

Kanskje var du forhindret fra å komme. Kanskje var du der – og kan trenge en oppfriskning. Uansett: Her er en oppsummering av årsmøtet 2011 punkt for punkt:

Årsmøtet ble åpnet av DnF-leder Anne Oterholm, som i sin tale blant annet la vekt på de økonomiske rammebetingelsene for norske forfattere.

Ordstyrer Dag Larsen loset så medlemmene effektivt gjennom konstitueringen og godkjenningen av dagsorden, forretningsorden og årsmeldingene til styret. Årsmeldingene til Det litterære Råd, Økonomirådet og NFOF ble tatt til etterretning, som det heter.

 

Eneste lille uenighet var om revisor skulle lese opp revisjonsberetningen fra talerstolen, men forslaget fikk bare forslagsstillerens stemme.

(Bakgrunnsstoffet til alle punktene i denne oppsummeringen relaterer seg til det 65 sider lange årsmøteskriftet som DnF-medlemmene har fått tilsendt. For nærmere informasjon om hvert punkt henvises medlemmene derfor til dette dokumentet).    

Hovedtemaet på årsmøtet var forholdet mellom forfatterne og forlagene. Hva kan vi forvente av våre forlag? Hva sier forfatterne selv om norske forlag og forfatternes rammebetingelser?

 

Etter en paneldebatt der en gruppe forfattere med ulik bakgrunn delte sine tanker og erfaringer med forsamlingen, samlet årsmøtedeltagerne seg i grupperom. Forfatterne fordelte seg da etter hvilket forlag de blir utgitt på. Her ble forholdet til og erfaringene med forlaget og redaktørene diskutert "bak lukkede dører". I etterkant ble hovedkonklusjonene helt kort oppsummert i plenum. 

 

Lørdagen ble avsluttet med et nydelig forfatterforedrag ved Laila Stien (bildet over).  

Toastmaster under lørdagens middag var den tidvis kresne gourmet og gourmand Torgrim Eggen. Nesteleder Sigmund Løvåsen holdt – kanskje ikke så overraskende – nestleders tale. Tor-Arne Moen takket for maten. Etterpå var det sosialt samvær og dans. Det skal ikke utelukkes at et og annet nachspiel fant sted på rommene.

Søndagen åpnet med innsendte forslag

 

Her redegjorde Thorvald Steen (bildet over) for sitt forslag om at DnFs årsmøte skulle gi sin støtte til den innsats og det arbeid som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få gjenopptatt sin sak.  

Resolusjonen – som altså ikke går inn i selve skyldspørsmålet – lyder:

"En rekke fremtredende forskere ser i dag bevismaterialet som felte Fredrik Fasting Torgersen i 1958 i et helt annet lys enn datidens kunnskap gav grunnlag for. Årsmøtet i Den norske Forfatterforening støtter arbeidet som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få gjenopptatt sin sak. Bevismaterialet må vurderes på nytt ut fra nåtidens sakkyndighet og kompetanse."   

Resolusjonen ble vedtatt mot én stemme.

 

Styrets forslag til handlingsprogram ble vedtatt med ett tillegg. Debatten i salen gled nemlig raskt over til spørsmålet om "hva slags organisasjon er DnF" – i kjølvannet av medlemskapssøknadene til sakprosaforfatterne og NFF-medlemmene Ivo de Figueiredo og Morten Strøksnes (bildet over). Styret avviste den gang søknadene på prinsipielt grunnlag og sendte spørsmålet videre til årsmøtet. 

Noen argumenterte for at DnF må åpne seg og gi rom for de fremste blant sakprosaforfatterne – de som skriver "fagstoff" i gråsonen mellom sakprosa og skjønnlitteratur – mens andre mente at DnF ene og alene skal være en organisasjon for skjønnlitterære fiksjonsforfattere.

Konklusjonen på debatten ble at årsmøtet vedtok at styret i kommende periode skal "arbeide for å utrede forholdet mellom fiksjonsforfattere og faglitterære forfattere". 

Med denne tilføyelse ble styrets forslag til handlingsprogram for 2011-2012 vedtatt. Også styrets forslag til budsjett ble vedtatt.

 

Etter lunsj ble Tarjei Vesaas Debutantpris 2010 utdelt. Den verdige vinneren var Helga Flatland (bildet). 

 

På bildet (over) ser du Helga sammen med Aschehoug-redaktør Øyvind Pharo.

  

Ytringsfrihetsprisen 2010 ble tildelt burmesiske Ma Thida. 

 Til slutt var det valg: 

Styret: Anne Oterholm (leder), Sigmund Løvåsen (nestleder), Henning Bergsvåg, Tom Egeland, Henrik Hovland, Mette Karlsvik, Ann Kavli og Helene Uri. NYE: Mette Karlsvik (t.h.) og Helene Uri (bildet under):

 

Det litterære Råd: Jan Kjærstad, Mirjam Kristensen, Liv Lundberg, Ingri Lønnebotn, Markus Mindré, Ole Robert Sunde (bokmål), Oddmund Hagen, Eirik Ingebrigtsen og Stein Versto (nynorsk). NY: Eirik Ingebrigtsen (bildet under):

 

Desisorer: Kristi Blom og Arild Stubhaug.

Valgkomité: Marte Huke, Jan Mehlum, Markus Mindré (DlRs representant), Lars Ove Seljestad og Helene Uri (styrets representant).