Årsmøtet 2013 har startet

– 140 medlemmer er påmeldt. Det er i tillegg gjester fra Norsk Forfattersentrum, Norsk Kritikerlag, Dramatikerforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, samt tidligere generalsekretær i…

Kerstin Bennet (bak) og en poets hender foran (Henning H. Bergsvåg) © Mette Karlsvik

– 140 medlemmer er påmeldt. Det er i tillegg gjester fra Norsk Forfattersentrum, Norsk Kritikerlag, Dramatikerforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, samt tidligere generalsekretær i DnF, Lars Haavik. Ordstyrer er i år som de siste årene, Dag Larsen.