Årsmøtet 2017 er i gang

Blant de viktige postene på programmet under Årsmøtet blir valg av ny leder og nestleder og en politisk debatt med blant andre Anne Trettebergstuen (AP),…

Foto: Mette Karlsvik

Blant de viktige postene på programmet under Årsmøtet blir valg av ny leder og nestleder og en politisk debatt med blant andre Anne Trettebergstuen (AP), Bård Folke Fredriksen (H) og Bård Vegar Solhjell (SV) i panelet. Under årets møte blir det også satt av tid til orientering til medlemmene om blant annet om endringer i innkjøpsordningene de siste år.