Årsmøtet 2020 i et digitalt nøtteskall

I uravstemningen stemte 295 for og 2 mot å gjennomføre et årsmøte med elektronisk avstemning.  Hver av sakene og hvert av personvalgene krevde alminnelig flertall…

digitalt_arsmote_2020

I uravstemningen stemte 295 for og 2 mot å gjennomføre et årsmøte med elektronisk avstemning. 

Hver av sakene og hvert av personvalgene krevde alminnelig flertall for å anses som vedtatt. 

Her er resultatet: 

Styret i perioden mars 2020 – mars 2021:

Leder: Heidi Marie Kriznik                 
Nestleder: Amalie Kasin Lerstang     
Styremedlemmer:
Kari Fredrikke Brænne                       
Ingvild Holvik                              
Jens M. Johansson                           
Mathias Samuelsen                           
Peter Franziskus Strassegger             
Håvard Syvertsen                                

Det litterære Råd i perioden mars 2020 – mars 2021:

Bokmål:
Kristin Berget                                     
Kristian Seljenes Hæggernes             
Thomas Lundbo                           
Cecilie Løveid                          
Nils Henrik Smith                       
Chris Tvedt                             
Nynorsk:
Kjersti Kollbotn                                  
Øystein Orten                                    
Kjersti Rorgemoen   

DnFs budsjett 2020, gjengitt på side 68 i årsmøtedokumentet, ble vedtatt.  

Handlingsprogrammet for 2020-2021, gjengitt på side 76-82 i årsmøtedokumentet, ble vedtatt. 

Tellekorpset vært gjennom og godkjent alle stemmene. Administrasjonen venter fortsatt på eventuelt postlagte stemmer for å kunne gi eksakt avstemningsresultat, men postlagte stemmer vil uansett ikke kunne endre selve resultatet.