Årsmøtet ber styret «utrede forholdet mellom fiksjonsforfattere og faglitterære forfattere»

Årsmøtet vedtok at styret i kommende periode skal «arbeide for å utrede forholdet mellom fiksjonsforfattere og faglitterære forfattere». Vedtaket kom som følge av debatten etter…

Ivo og Morten

Årsmøtet vedtok at styret i kommende periode skal «arbeide for å utrede forholdet mellom fiksjonsforfattere og faglitterære forfattere». Vedtaket kom som følge av debatten etter at sakprosaforfatterne Ivo de Figueiredo og Morten Strøksnes (bildet) tidligere søkte om medlemskap i DnF. Søknadene ble den gang avslått på prinsipielt grunnlag, og årsmøtet har bedt styret om å utrede sakens ulike sider.