Årsmøtet ber Widvey om å sikre innkjøpsordningen

arsmote_2_2014