Årsmøtet i et nøtteskall

Etter åpningstalen til leder Sigmund Løvåsen, presentasjon av gjester og nye medlemmer samt en markering av minnet over avdøde medlemmer, ble Dag Larsen – som…

arsmotet_2014_3

Etter åpningstalen til leder Sigmund Løvåsen, presentasjon av gjester og nye medlemmer samt en markering av minnet over avdøde medlemmer, ble Dag Larsen – som vanlig – valgt til møteleder. Årsmeldinger, regnskap, revisors og desisorenes beretning ble godkjent og/eller tatt til etterretning. 

Lørdag ble det avholdt to seminarer – ett om e-bøker og rettigheter og ett om innkjøpsordningen. 

Under seminaret om e-bøker innledet forfatter Gert Nygårdshaug, forlagsredaktør Kari Marstein fra Gyldendal og DnFs generalsekretær Mette Møller. Nygårdshaug presenterte sin forfatterportal ePorten, der han tilbyr kolleger å selge sine egne e-bøker. Marstein orienterte om forlagssidens syn på forfattersalg av e-bøker, og Møller orienterte om det avtaletekniske. 

Under sesjonen om innkjøpsordningen orienterte Sigmund Løvåsen om DnFs kontakt med politiske myndigheter, og Anne Oterholm – som nå sitter i Kulturrådet – orienterte om det videre arbeidet. 

Årets forfatterforedrag var ved tidligere DnF-leder Toril Brekke. 

Toastmaster under årsmøtemiddagen lørdag kveld var Øivind Hånes, Selma Lønning Aarø holdt nestleders tale, og Erland Kiøsterud takket for maten. 

Søndagen åpnet med innsendte forslag.

Årsmøtet stemte ikke for forslaget fra Gert Nygårdshaug om å pålegge styret å fremforhandle såkalt delrett for e-bøker:

  • Les mer om saken her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/arsmotet-sa-nei-til-delrett#.Uya-pvl5Pqg

Årsmøtet stilte seg bak styrets forslag om en viss oppmykning i inntakspolitikken: 

  • Les mer om vedtaket her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/oppmykning-i-dnfs-inntaksregler#.Uya9cfl5Pqg

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende uttalelse: 

Den norske Forfatterforenings årsmøte ber regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey om å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett. Forfatterforeningen hilser en omorganisering med mål om forbedringer av ordningene velkommen. Men en omorganisering krever at det bevilges tilstrekkelig med midler til at ordningene bidrar til at utgivelsesmangfoldet opprettholdes, og at formidlingen av de innkjøpte bøkene styrkes.

Også handlingsprogrammet og budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

Etter lunsj ble Tarjei Vesaas' debutantpris tildelt Gine Cornelia Pedersen og Ytringsfrihetsprisen tildelt Muharrem Erbey. Et hedersstipend ble tildelt Eugene Schoulgin. 

  • Les mer om debutantprisen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/den-beste-av-uanlig-gode-debutanter#.UybAFfl5Pqg
  • Les mer om Ytringsfrihetsprisen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/dnfs-ytringsfrihetspris-2013-til-muharrem-erbey#.Uya_qPl5Pqg

Valgkomiteens forslag til styret, Det litterære Råd og desisorer ble enstemmig vedtatt. 

  • Les mer om hvem som ble innvalgt her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/flatland-og-skaden-nye-i-styret#.UybAu_l5Pqg

For mer utfyllende kommentarer og begrunnelser til de ulike postene, henvises til årsmøteheftet som er sendt ut til samtlige medlemmer.