Årsmøtet i et nøtteskall

ÅRSMØTET 2015: Sigmund Løvåsen holder åpningstalen. (Foto: Tom Egeland) Etter DnF-leder Sigmund Løvåsens åpningstale – der utfordringene for norske forfattere og norsk bokbransje sto sentralt…

img_3799

ÅRSMØTET 2015: Sigmund Løvåsen holder åpningstalen. (Foto: Tom Egeland)

Etter DnF-leder Sigmund Løvåsens åpningstale – der utfordringene for norske forfattere og norsk bokbransje sto sentralt – ble gjester og nye medlemmer presentert og avdøde medlemmer minnet. Før årsmeldingene og regnskapet ble oppsummert, ble møtet konstituert og formalia gjennomgått. Møteleder var Dag Larsen.

Årets tema var grunnstipendordningen og styrets forslag om å endre den slik at den i størst mulig grad går til nyskaping av litteratur og kunne frigjøre store stipendmidler. En rekke møtedeltakere tok ordet – noen for å støtte styrets forslag og begrunnelse, andre for å justere styrets forslag og minne om konsekvensene av endringer. 

VETERAN: Thorvald Steen holder forfatterforedraget. (Foto: Mette Karlsvik) 

Forfatterforedraget – som var en bred gjennomgang av DnFs historie og bakgrunnen for hele foreningen – ble holdt av Thorvald Steen.  

  • Les mer om Steen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/thorvald-steen-holder-arets-forfatterforedrag#.VQ7z3PmG8Sw

Før kveldens middag holdt en rekke forfatterklubber egne møter. 

Fra middagen – roastbeef, torsk og mandelkake. (Foto: Tom Egeland)

Søndag vedtok årsmøtet en vedtektsendring som innebærer at årsmøtet kan holdes "innen utgangen av april" – ikke "innen utgangen av 1. kvartal". Dette vil gjøre det enklere å finne datoer der årsmøtet verken kolliderer med påsken eller andre foreningers årsmøte. 

Deretter fortsatte debatten om grunnstipendordningen. Flere innspill ble vurdert, og styret justerte sitt opprinnelige forslag for å tilpasse det de innvendinger noen medlemmer kom med. Styrets tilpassede forslag ble vedtatt med overveldende flertall. 

  • Les mer om vedtaket her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/endring-i-grunnstipendordningen#.VQ7zcvmG8Sw

Forslag til handlingsprogram ble enstemmig vedtatt med et par tilføyelser. Under punktet "Politiske styresmakter" ble det understreket at styret skal jobbe for å styrke litteraturens plass i samfunnet, og under punktet "Kunstnernettverket" ble styret bedt om å være en aktiv pådriver i forhandlingene med fylkeskommunene om en ny rammeavtale for Den Kulturelle Skolesekken. Under punktet "(Nye) Medlemmer" ble styret bedt om å mobilisere og engasjere ikke bare nye medlemmer, men også eksisterende.   

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

PRISVINNER: Amalie Kasin Lerstang. (Foto: Mette Karlsvik)

Etter lunsj ble Tarjei Vesaas Debutantpris 2014 tildelt Amalie Kasin Lerstang for "Europa" (Cappelen Damm). 

  • Møt Amalie Kasin Lerstang her: http://www.forfatterforeningen.no/node/2703#.VQ7zqfmG8Sw

TAKKET ÅRSMØTET: Den vietnamesiske forfatteren, journalisten og bloggeren Nguyen Xuan Nghia takket for Ytringsfrihetsprisen via Skype. (Foto: Mette Karlsvik)

Ytringsfrihetsprisen 2014 ble tildelt den vietnamesiske forfatteren, journalisten og bloggeren Nguyen Xuan Nghia. Han sitter selv i husarrest i Vietnam, men hans kone mottok prisen på hans vegne, og Nguyen Xuan Nghia selv takket årsmøtet for prisen via Skype. 

  • Les mer om prisen og Nguyen Xuan Nghia her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/jeg-er-veldig-takknemlig#.VQ7zxfmG8Sw

Årsmøtet ble avsluttet med valg. Sigmund Løvåsen ble enstemmig gjenvalgt som leder. 

STYRET: Sigmund Løvåsen, Helen Uri, Tom Egeland, Helga Flatland, Øivind Hånes, Mette Karlsvik, Sigbjørn Skåden, Herbjørg Wassmo.

DET LITTERÆRE RÅD: Kjell Ola Dahl, Inghill Johansen, Aasne Linnestå, Kristine Næss, Steinar Opstad, Morten Wintervold (alle bokmål) og Inger Bråtveit, Tormod Haugland, Erik Ingebrigtsen (nynorsk).

DESISORER: Henning Bergsvåg, Torgrim EGgen. 

VALGKOMITÉ: Jørgen Gunnerud, Eirik Ingebrigtsen, Aud Korbøl, Sigbjørn Skåden, Ingrid Z. Aanestad.