Årsmøtet i et nøtteskall

Alt i referatet (forslag, budsjetter, handlingsplaner osv.) relaterer seg til årsmøtedokumentene som er utsendt til alle medlemmer og presenteres derfor ikke i detalj i denne…

arsmotet_2019_2
  • Alt i referatet (forslag, budsjetter, handlingsplaner osv.) relaterer seg til årsmøtedokumentene som er utsendt til alle medlemmer og presenteres derfor ikke i detalj i denne oppsummeringen.

 

arsmotet_2019.jpgFoto: Mette Karlsvik

Under åpningen leste DnF-leder Heidi Marie Kriznik følgende tale til forsamlingen: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/arsmotet-er-i-gang-0

Gjester og nye medlemmer ble presentert, og avdøde medlemmer ble minnet med ett minutts stillhet. Under konstitueringen av møtet ble referent, fullmaktskomité, tellekorps og redaksjonskomité valgt. Magnhild Bruheim ble valgt til møteleder. Alle årsmeldinger/rapporter/årsbretninger/regnskap/revisors beretning ble hhv. godkjent/tatt til etterretning.

Styrets ulike forslag til medlemskapskriteriene og valgopplegget ble presentert, gjennomgått og debattert. Denne debatten fortsatte søndag formiddag og ettermiddag og munnet ut i et vedtak om en viss oppmykning i inntakspolitikken, mens et forslag om formelle kriterier ble avvist. 

Årets forfatterforedrag – som bl.a. tok utgangspunkt i begrepet «uendelighet» – ble holdt av Cathrine Knudsen.

Søndagen åpnet med innsendte forslag, der Kjartan Fløgstad rettet sterk kritikk mot DnFs beklagelse til de 17 som ble dømt av Æresretten etter krigen og DnFs oppfølging av saken. Fløgstad valgte å melde seg ut av DnF. Et forslag om å nedsette en granskningsgruppe som skal gjenngå saken, ble vedtatt. 

Klokken 12 ble Vesaas debutantpris utdelt til Lars Svisdal.

Deretter ble Sumaya Jirde Ali tildelt Ytringsfrihetsprisen.

Styrets forslag til en formaliaendring i § 1 ble vedtatt. 

Styrets forslag til endring i § 12 – sammensetningen av Det litterære Råd – ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall (91 stemmer for, 20 stemmer mot og 7 avholdende). Årsmøtet stilte seg bak styrets forslag om at ikke-medlemmer kan være valgbare til Det litterære Råd og at rådet også kan åpnes for ekstern observatør. 

Forslagene til handlingsprogram og budsjett for 2019 ble vedtatt. Styre og Det litterære Råd ble valgt. Kristine Tofte var innstilt til gjenvalg som styremedlem, men trakk seg rett før valget søndag. Det vil bli holdt suppleringsvalg på medlemsmøtet i november 2019.