Årsmøtet med krav til regjeringen

Forfatterforeningen bidrar gjerne til å styrke dialogen mellom stipendkomiteene og Utvalget for Statens kunstnerstipend, men dagens ordning med armlengdes avstand mellom regjeringen og stipendkomiteene må…

Forfatterforeningen bidrar gjerne til å styrke dialogen mellom stipendkomiteene og Utvalget for Statens kunstnerstipend, men dagens ordning med armlengdes avstand mellom regjeringen og stipendkomiteene må beholdes.

Årsmøtet vil understreke at kun kunstfaglige vurderinger må ligge til grunn for stipendtildelingene. 

 

 

– Enstemmig vedtatt på DnFs årsmøte