Aktuelt

Årsmøtet sa nei til delrett

Det var Gert Nygårdshaug – støttet av Torgrim Eggen, Atle Næss, Kurt Aust, Erlend Loe og Torstein Bugge Høverstad – som sto bak det innsendte…

eporten

Det var Gert Nygårdshaug – støttet av Torgrim Eggen, Atle Næss, Kurt Aust, Erlend Loe og Torstein Bugge Høverstad – som sto bak det innsendte forslag om delrett. Forslaget hadde sin bakgrunn i Nygårdshaugs arbeid med nettstedet ePorten.no, der forfattere kan selge sine egne bøker. 

  • Les mer om ePorten her http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/utfordrer-storforlagene-om-e-boker#.UyapQ_l5Pqg og her http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/apner-forfattersalg-av-e-boker#.UyapP_l5Pqg

Saken ble belyst og debattert både lørdag og søndag. Lørdag orienterte Kari Marstein fra Gyldendal, Gert Nygårdshaug (forfatter og initiativtaker til forfatternettstedet ePorten) og DnFs generalsekretær Mette Møller om sine respektive syn på e-bokmarkedet generelt, ePorten spesielt og avtaleverket. Søndag ble det så åpnet for generell debatt.

Forslaget om delrett lød slik: 

Den norske Forfatterforenings årsmøte 15. og 16. mars 2014 pålegger styret i DnF å gå i dialog med Den norske Forleggerforening med det formål å fremforhandle et unntak fra Normalkontraktens punkt 1.1,4, for å gi forfatterne delrett til eget salg av ebøker, gjennom de kanaler de ønsker, både backlist og nye utgivelser, så fremt salget av nyutgivelser overholder rammene for fastprissystemet. 

Styret gikk imot forslaget. Selv om styret ga Nygårdshaug ros for initiativet og arbeidet med ePorten, frykter styret at et unntak fra Normalkontrakten vil sette den i spill og i verste fall uthule våre kollektive avtaler ved at også forleggerne ville kreve endringer. DnF-leder Sigmund Løvåsen ga likevel Nygårdshaug honnør for arbeidet med å tenke nytt og offensivt.

"Hensynet til avtaleverket og forfattergruppen som helhet taler mot forslaget," het det blant annet i styrets begrunnelse.

Styrets eget forslag lød slik: 

Den norske Forfatterforening mener forfatterne ved salg av e-bøker bør ha vesentlig større del av bokkrona enn i dag. Som del av arbeidet med å oppnå dette skal DnF i kommende periode starte samtaler med Den norske Forleggerforening med mål om å finne løsninger det forfatteren selv kan selge sine bøker.

Årsmøtet stilte seg bak styrets forslag. 

Foreningens styre er positiv til de forhandlingsresultater som enkeltforfattere i bl.a. Gyldendal og Aschehoug har fremforhandlet, der forfattere gis rett til å selge egne e-bøker gjennom f.eks. ePorten og der forfatteren i tillegg til royalty får forhandlerrabatten på rundt 25 prosent.