Årsmøtevedtak

Forfatterforeningen vil fra høsten 2008 aksjonere mot dagens billigboksatser. Det er nedsatt en aksjonskomité av Roy Jacobsen, Vigdis Hjort, Arne Berggren, Lars Ramslie og Anne…

Forfatterforeningen vil fra høsten 2008 aksjonere mot dagens billigboksatser. Det er nedsatt en aksjonskomité av Roy Jacobsen, Vigdis Hjort, Arne Berggren, Lars Ramslie og Anne Oterholm, hvis mandat er å utarbeide de aksjonene som iverksettes for å få reforhandlet og modernisert dagens billigbokavtale. Aksjonene vil ikke bli iverksatt dersom de laveste royaltysatsene i billigbokkontrakten heves betrakelige før denne tid.

Styret har fullmakt til å bruke tiden fram til sommeren 2008 til å komme fram til et resultat.