Aschehoug og Gyldendal henter hjem lydbok-rettighetene

Les artikkelen i sin helhet hos bok365: https://bok365.no/artikkel/henter-lyd-rettighetene-hjem/ Forlagene ønsker «en mer helhetlig forvaltning av rettighetene våre, til glede for både bokprosjektene og forfatterne våre»….

lydbok_2
  • Les artikkelen i sin helhet hos bok365: https://bok365.no/artikkel/henter-lyd-rettighetene-hjem/

Forlagene ønsker «en mer helhetlig forvaltning av rettighetene våre, til glede for både bokprosjektene og forfatterne våre».

Gjennom en årrekke har Lydbokforlaget hatt utgiverrettighetene til Gyldendals og Aschehougs lydbøker. I denne perioden har lyd gått fra å være en «attåt-næring» til å bli en sentral del av bokomsetningen. Norden har vært digital brøytebil i den internasjonale bokbransjen. Her hjemme har Storytel og Fabel bidratt til at strømmetjenestene har tatt et solid jafs av boksalget, skriver bok365.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Lydbokforlaget, men lyd er nå blitt såpass stort og viktig at det nå er naturlig å hente dette tilbake i forlagshuset, sier Aschehoug-direktør Åse Ryvarden.

De to forlagene mener grepet vil gi flere gevinster:

– Da blir det lettere å samkjøre lanseringen av enkeltutgivelsene, planlegge hele bokas livsløp og koordinere salgs- og markedsaktiviteter, sier Harald Fougner, strategi- og  markedsdirektør i Gyldendal Litteratur,  og legger til: – I dag handler lyd og strømmetjenester først og fremst om backlist. Vi håper også å kunne heve stykksalget av nye utgivelser.

De to store norske strømmetjenestene har hatt en hovedtyngde av eierforlagenes utgivelser. Det har vært en kilde til mye frustrasjon både blant abonnentene som savner store forfatternavn fra konkurrerende forlag, og hos forfattere som ønsker å se sine bøker hos både Fabel og Storytel. Der kan det nå komme til å skje endringer:

– Vi vil forhandle med alle lyd- og strømmetjenestene for å sikre en god og bred distribusjon. Målet er å sørge for at flest mulig får sjansen til å lytte til og oppleve innholdet i bøkene, og at forfatterne sikres inntekter. Vi skal finne fram til en god avtale også med Storytel, sier Åse Ryvarden.

I tillegg til Aschehoug og Gyldendal, hentes også lydbokrettighetene tilbake til datterforlag som Kolon, Oktober, Tiden og Universitetsforlaget.

Den nye utgivelsespraksisen gjelder allerede fra og med denne høsten, og vil påvirke utgivelser av nye lydbøker fra senhøsten 2020. Utover høsten vil man også diskutere en tilbakeføring av lyd-rettighetene til backlist-utgivelsene.

– Det å ta lydbokrettighetene tilbake i forlagshuset gir også en annen nærhet til denne delen av virksomheten, og dette har vært kilde for mye god nytenking og kreativitet hos oss. Noen prosjekter kan være aktuelle som lydbøker alene, vi kan tenke annerledes om berikede utgivelser innenfor eksempelvis barnebokområdet, sier Harald Ofstad Fougner.

Lydbokforlaget kommer også fremover til å spille en sentral rolle i norsk bokbransje, ikke minst som eier og driver av en blomstrende strømmetjeneste:

– Fabel har hatt en fantastisk utvikling, og er raskt blitt en mye større virksomhet enn vi kunne ane. Det å utvikle en norsk lydbokstrømmetjeneste som tar markedsandeler og vinner forbrukertekster, slik Fabel gjør, er det viktigste oppdraget Lydbokforlaget har, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen.

I tillegg vil Lydbokforlaget også fremover stå for den tekniske produksjonen av lydbøker fra Gyldendal og Aschehoug, og tilhørende datterforlag.