Aschehoug styrker arbeidet mot utlandet

Aschehoug Agency skifter navn til Oslo Literary Agency og forlaget vil i løpet av kort tid utlyse nye stillinger for å hente inn flere krefter…

ssssss

Aschehoug Agency skifter navn til Oslo Literary Agency og forlaget vil i løpet av kort tid utlyse nye stillinger for å hente inn flere krefter til å arbeide fram avtaler om utgivelse av norske forfattere på andre språk. 

– I Aschehoug har vi i lengre tid arbeidet med en forsterking av vårt agentur. Beslutningen om at Norge skal være hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019 sier mye om de internasjonale mulighetene for norske forfattere og deres bøker. Vi skal sørge for at flere av våre forfattere når ut i verden, sier konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i Aschehoug forlag.