Åse Wetås ny direktør i Språkrådet

– Wetås har tung faglig kompetanse og erfaring som er svært relevant for Språkrådet. Med hennes faglige bakgrunn og personlige egenskaper er hun godt rustet…

ase_wetas

– Wetås har tung faglig kompetanse og erfaring som er svært relevant for Språkrådet. Med hennes faglige bakgrunn og personlige egenskaper er hun godt rustet for de oppgavene og utfordringene Språkrådet står overfor, sier kulturminister Thorhild Widvey (H). Statsråden er også glad for at det er en ung kvinne – Wetås er født i 1972 – som overtar ledelsen av Språkrådet. Det statlige Språkrådet har som mål å «styrke norsk språk på alle samfunnsområder og å ivareta det språklige mangfoldet og språkbrukernes interesser».