Aslaug Groven Michaelsen er død

Hun døde 20. november og ble begravet tirsdag 28.11.   i Tangen kirke i Stange. Aslaug Groven Michaelsen ble innvotert i DnF i 1955 og var…

Hun døde 20. november og ble begravet tirsdag 28.11.   i Tangen kirke i Stange.

Aslaug Groven Michaelsen ble innvotert i DnF i 1955 og var medlem i Det litterære Råd fra 1979 til 1982.

 Med Aslaug Groven Michaelsens bortgang 20. november 2017 er en engasjert og myndig røst i norsk offentlighet stilnet for godt. Hun var skjønnlitterær forfatter og litteraturforsker. De siste 16 år av sitt yrkesaktive liv var hun litteraturprofessor i faget nordisk litteratur ved Universitetet i Trondheim. Hun har skrevet romaner, erindringsbøker, essays og litteraturvitenskapelige avhandlinger. Hun var datter av komponisten Eivind Groven. Dikteren Ingeborg Refling Hagen var hennes moster. Hun var, med Edvard Beyers ord i Norsk litteraturhistorie 1978, «en kvass og særmerkt kultur- og samtidskritiker, […] en lidenskapelig talsmann for fantasi og etisk selverkjennelse, individualisme og tradisjonsbevisst folkelighet, kunstnerisk frihet og kvalitet.» Blant hennes rikeste romaner er «Bryllupet på Arken» (1955), «Som rever blant ruiner» (1960) og «De som var fjorten (1968). Hennes erindringsbøker har stor kulturhistorisk interesse, preget som de er av det kulturmiljø hun hadde sine røtter i. Blant hennes viktigste litteraturvitenskapelige verk er den nyskapende analysen av Henrik Wergelands «Jan van Huysums Blomsterstykke» i avhandlingen «Den gyldne lenke» (1977).