Avtale om e-bokutlån kan bli videreført

NTB melder at nyheten kom etter et møte i Kulturrådet torsdag. – Vi hadde en veldig god og konstruktiv samtale. Det er stor sannsynlighet for…

ipadbokhandel

NTB melder at nyheten kom etter et møte i Kulturrådet torsdag.

– Vi hadde en veldig god og konstruktiv samtale. Det er stor sannsynlighet for at det i løpet av kort tid ligger en ny avtale på bordet slik at prøveordningen kan bli forlenget, sier konstituert seksjonssjef Arne Vestbø i Kulturrådet til NTB.
 
– Forfatterforeningen ser det som positivt hvis prøveordningen kommer i gang igjen, sier leder Sigmund Løvåsen. – Det vil gi viktig kunnskap for både forleggere, forfattere, biblioteker og Kulturråd for å kunne lage gode e-bokløsninger i bibliotekene i framtida. Ikke minst er det bra for bibliotekbrukerne som vil få et ekstra tilbud i tillegg til bibliotekenes tradisjonelle tilbud.
 
Kulturrådets prøveprosjekt startet 1. januar fjor, og omfatter sju bibliotek/biblioteksammenslutninger, men bare to har kommet i gang med utlån av e-bøker. Avtalen gjaldt i første omgang titler utgitt i 2012, som kan lånes ut fram til 1. juli i år. Før jul ble det klart at partene ikke hadde kommet fram til enighet om en tilsvarende ordning for 2013.
 
Vestbø vil ikke gå inn på detaljer om forslaget som nå er diskutert, men sier at begge parter har måttet gi og ta. Avtalen for 2012 innebar at av de 1.000 eksemplarene som kjøpes inn av en tittel gjennom innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne i 2012, skal 970 være papirbøker og 30-ebøker. Etter det NTB erfarer skal antall e-bøker være noe høyere i det nye forslaget.
 
Det har de siste ukene vært mye oppmerksomhet og diskusjon rundt e-bøker og bibliotekutlån etter at det ble brudd i samtalene mellom Forleggerforeningen og Norsk Bibliotekforening om en utlånsmodell.
 
Med på møtet torsdag var representanter både fra Forleggerforeningen, Forfatterforeningen og Nasjonalbiblioteket. 
 
Les NTB-artikkelen i sin helhet hos Aftenposten: 
 
http://www.aftenposten.no/kultur/Avtale-om-e-bokutlan-kan-bli-viderefort-7101484.html