Balansekunst

Forfatterforeningen er nå medlem i Balansekunst.

Balansekunst

Balansekunst https://balansekunstprosjektet.no/

Innmeldingen skjer etter styrevedtak 23. november.

Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi, og legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn.

Les mer om Balansekunst her:

 https://balansekunstprosjektet.no/om-prosjektet

 
Balansekunst har også en rådgivningstelefon: 

https://balansekunstprosjektet.no/balansekunsts-veiledningstelefon