Ber forleggere og biblioteker om å bli enige om e-lydbøker

Les saken i sin helhet her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/zLpzdv/Statsrad-Grande–Bibliotekene-ma-ha-e-lydboker I et åpent brev krevde lederne for Storbybibliotekene at statsråden må løse konflikten mellom Norsk forleggerforening og Nasjonalbiblioteket om…

trine_skei_grande
  • Les saken i sin helhet her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/zLpzdv/Statsrad-Grande–Bibliotekene-ma-ha-e-lydboker

I et åpent brev krevde lederne for Storbybibliotekene at statsråden må løse konflikten mellom Norsk forleggerforening og Nasjonalbiblioteket om utlån av norske e-lydbøker i folkebibliotekene. 

  • Les brevet her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/BJQe5E/Vi-ma-fa-en-losning-for-utlan-av-norske-e-lydboker-i-folkebibliotekene–Syv-biblioteksjefer
  • Les mer om saken her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/Eo1593/Bibliotekene-ber-kulturministeren-gripe-inn-mot-forleggernes-e-lydboknekt

Trine Skei Grande mener det er et mål at bibliotekene skal være relevante og moderne, med både fysiske medier og digitalt innhold.

– Det har i 100 år vært en klar forståelse av at det å ha biblioteker, fører til at flere bøker blir kjøpt. Jeg vil derfor oppfordre Forleggerforeningen og andre aktører til å fortsette samtalene med Nasjonalbiblioteket for å finne frem til gode løsninger, sier statsråde til Aftenposten. 

Anne Oterholm, nestleder i Norsk kulturråd og leder for det faglige utvalget for litteratur som sitter på innkjøpsordningene, oppfordrer også partene om å komme til enighet. Hun er positiv til at bibliotekene får inn lydbøker, og hun mener det er viktig at nye formater også blir tilgjengelig for brukerne der.

– Jeg har forståelse for at slike forhandlinger kan ta tid. At det skal låse seg fast, er dumt, men all min erfaring fra bokbransjen tilsier at vi vil finne en løsning. Her er det flere hensyn som må tas. Det er viktig å finne gode løsninger som tar vare på bibliotekenes behov for utlån av lydbøker. Samtidig må hensynet til rettighetshavernes inntekter sikres, sier Oterholm.

Hun mener det er en forskjell på inntektsmodellen for e-bøker og e-lydbøker.

– Forfatterne sitter igjen med betydelig mindre inntekter fra e-lydboksalg enn hvilket som helst annet format. Hvis man tenker at alle kommer til å høre på e-lydbøker fremover, kan inntektene til dem som skaper, bli veldig små. Her er det snakk om store produksjonskostnader. Derfor skal pengene fordeles på langt flere aktører med en lydbok, sier Anne Oterholm.

Forfatterforeningen er innstilt på å løse dette på en tilsvarende måte som for utlån av e-bøker, og sikre rettighetshavernes inntekter.

 

Kopinor

I denne saken er også Kopinor blitt trukket inn. I et innlegg i Aftenposten påpeker direktør Yngve Slettholm at Kopinors oppgave er å inngå avtaler slik at kultur og kunnskap kan bli gjort tilgjengelig samtidig som rettighetshaverne får betalt for bruken. Han frykter at primærmarkedet for bøker kan bli skadelidende. 

  • Les innlegget her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/9m74Aw/Oredovende-taushet-fra-Kulturdepartementet–Yngve-Slettholm

Han skriver:

I brevet [fra lederne for Storbybibliotekene] hevdes det at Bokhylla-tjenesten står i fare for å reverseres og at Kopinor «heller vil forholde seg til EUs opphavsrettsdirektiv og Bernkonvensjonen enn til norsk lov». Begge deler er misvisende. Vårt anliggende har vært Nasjonalbibliotekets planer om en parallell og konkurrerende løsning som er gjort mulig gjennom en forskriftsendring i fjor sommer.

Videre skriver han at ifølge planene skal alle utgitte bøker – også helt nye – stilles vederlagsfritt til rådighet på internett for alle studenter og ansatte i høyere utdanning, samt visse brukere ved folkebibliotekene. Denne ordningen, som er basert på pliktavleverte bøker, vil ikke bare undergrave primærmarkedet for bøker, men også velfungerende lisensieringsordninger som Bokhylla.

Dette var bakgrunnen for at vi 5. desember skrev til Kulturdepartementet med krav om at planene stoppes. Vi viste i brevet hvordan den skisserte løsningen ser bort fra den norske modellen for avtaleløsninger og strider mot flere av våre internasjonale forpliktelser.