Besøk fra forfatterforbundet i Belarus

Forfatterforeningen jobber for litteraturens og forfatteres vilkår i Norge, men foreningen er også opptatt av å gjøre et internasjonalt arbeid. Forfatterforeningen deler årlig ut en…

bela1

Forfatterforeningen jobber for litteraturens og forfatteres vilkår i Norge, men foreningen er også opptatt av å gjøre et internasjonalt arbeid. Forfatterforeningen deler årlig ut en Ytringsfrihetspris. Siden Forfatterforeningen nå har besøk av kollegaer fra Belarus kan vi nevne at ytringsfrihetsprisen i 2011 ble tildelt forfatteren og ytringsfrihetsforkjemperen Ales Bjaljatski for hans innsats og arbeid for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Belarus.

Styret i Forfatterforeningen ønsker å jobbe konkret og systematisk i vårt arbeid med ytringsfriheten. Vi ser at det i et Europa som holder idealene om demokratiske rettigheter høyt, også er slik at forfattere, journalister, folkevalgte politikere og sivile, fengsles for ytringer, og at den frie kunsten er under press. 

Forfatterforeningen ønsker å følge med på ytringsfrihetens vilkår i Europa.

Gjennom Sveriges författarförbund har vi fått kontakt med det belorussiske forfatterforbundet. Leder Heidi Marie Kriznik besøkte Minsk i november og deltok i deres seminarrekke med tema kjønn og identitet i litteraturen. I februar deltok den norske poeten Steinar Opstad på en poesifestival i Minsk. 

Den norske Forfatterforeningen har fått støtte fra Kopinor, og dermed fått muligheten til å invitere våre belorussiske kollegaer. Våre gjester fra Belarus var leder i forfatterforbundet Barys Piatrovich, nestleder Aliaksandr Pashkevich, og Alena Makouskaya, direktør for organisasjonen «Hjemland» som blant annet har som mål å fremheve demokratisk styresett, og belarussisk språk og kultur.

I tillegg møtte samarbeidspartnere fra Sverige, Ann Wikström som er prosjektleder for kulturprosjekt i Belarus, og kontaktperson for det samarbeidet som eksisterer mellom Sveriges författarförbund og det belorussiske forfatterforbundet. Dmitri Plax, som er fra Minsk, Belarus, men bosatt i Sverige. Han er oversetter fra belorussisk til svensk og vice versa. Han er også forfatter og kunstner.

Mandag 16.april arrangerte vi møter med Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og Fritt Ord. Tirsdag 17.april arrangerte Forfatterforeningen et seminar der den Belorussiske forfatterforeningen presenterte de utfordringene de står i, og hva de får til på tross av disse utfordringene. Inna Sangadzhieva, som sammen med Astrid L. Hald, representerte Helsingforskomiteen, fortalte om deres arbeid og situasjonen i Belarus. Norsk Pen, ved generalsekretær Hege Newth Nouri fortalte om Pens arbeid med ytringsfrihet.

Den Belorussiske forfatterforeningen ble stiftet i 1934, og uansett regime så har de belorussiske forfatterne alltid vært forfulgt.

I 1994 ble Lukasjenko valgt til president i Belarus, og i 1996 mistet det belorussiske forfatterforbundet sine lokaler og ble fratatt det de eide. Forbundet ble også fratatt tidsskrift og magasin som de selv publiserte.

Staten anla sak mot Forfatterforbundet, i likhet med mange andre uavhengige organisasjoner, men grunnet internasjonal oppmerksomhet og støtte, vant ikke staten fram. Men Forfatterforbundets medlemmer ble svartelistet og fikk ikke lov til å publisere bøker gjennom statlige forlag, ei heller få distribuert bøkene i bokhandel, i tillegg fikk forfatterne forbud mot å møte leserne sine på offentlige steder som bibliotek, og kulturscener. Flere av medlemmene har vært satt i fengsel, som Ales Bjaljatski. I 2006 etablerte president Lukasjenko en ny forfatterforening, lederen av denne forfatterforeningen har en general majorgrad fra politiet, og medlemmer i foreningen var regimevennlige. Men ingen skreiv de litterære suksessene som president Lukasjenko ønska seg. De kjente forfatterne er å finne i det andre forbundet. Svetlana Aleksievitsj er en av de som er medlem i det uavhengige forfatterforbundet, og hun har, som kjent, fått mye internasjonal oppmerksomhet.   

2011 ble det utstedt en forordning fra ministeriet for kultur og utdanning, at de som var ansatt i det offentlige, slik som lærere, ville få oppsigelse hvis de ikke meldte seg ut av det uavhengige belorussiske forfatterforbundet. 117 medlemmer ble sagt opp, og mistet jobbene sine.

Advokaten forbundet har brukt i mange år, fikk i fjor inndratt lisensen.

Gjestene våre fra Belarus fortalte også om hvordan belorussisk kultur og språk er under press. Språket deres russifiseres. Per i dag er det ikke lenger noen barnehager eller skoler hvor det snakkes belorussisk, heller ikke høyskole eller universitet tilbyr undervisning på dette språket. En som skriver og snakker belorussisk oppfattes som opposisjonell. Leder og nestleder i det belorussiske forbundet fortalte at de ble arrestert etter å ha gått på gata og snakket sammen. De ble holdt på politistasjonen i tre timer. Da de spurte politiet om hvorfor de ble arrestert og tatt med på politistasjonen, var svaret og begrunnelsen for arrestasjonen at de to hadde snakket høyt på belorussisk sammen.

Det gjør inntrykk å høre hvor vanskelig situasjonen er for det belorussiske forbundet og deres medlemmer. Vi vil fortsette dialogen med våre kollegaer.