Bibliotekforeningen fornøyd med e-enigheten

  Tilleggsavtalen gjør 70 e-boklisenser tilgjengelige for utvalgte folkebibliotek av hver påmeldte tittel under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne i 2013 og 2014.    Lisensene…

ingeborg_rygh_hjorthen_2

 

Tilleggsavtalen gjør 70 e-boklisenser tilgjengelige for utvalgte folkebibliotek av hver påmeldte tittel under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne i 2013 og 2014. 
 
Lisensene blir fordelt etter prinsippet om at én kommune skal ha minst én lisens, men innenfor konsortiene kan lisensene lånes fritt på tvers av kommunegrensene.
 
– Den nye avtalen gir større muligheter til å prøve ut forskjellige modeller for utlån, for både mindre og større kommuner. Et forlenget prøveprosjekt for 2013-14 vil dessuten gi et bedre erfaringsgrunnlag for å teste ut ordningen, som knapt er kommet i gang. Når vi ser hvor kort det første prøveprosjektet er kommet nå, mener vi også at det var klokt å forlenge avtalen med bibliotekene som allerede var valgt ut, sier Ingeborg Rygh Hjorthen.
 
Samtlige bibliotek som var utvalgt til å være med i prøveprosjektet i 2012 vil få tilbud om å bli med i det nye prosjektet: Akershus fylkesbibliotek, Buskerud fylkesbibliotek, Deichmanske bibliotek, Ryfylkebiblioteket, Troms fylkesbibliotek, Bergen offentlige bibliotek og Trondheim folkebibliotek. I tillegg vil bibliotekene i Stavanger og Kristiansand bli invitert inn som to nye delprosjekter. Norsk Bibliotekforening vil få en tydeligere rolle i det nye prøveprosjektet.
 
NBF og Ingeborg Rygh Hjorthen vil gi ros til avtalepartene for at de har vært velvillige og imøtekommende til fortsatt utprøving av e-bokutlån i bibliotek under innkjøpsordningen.
 
– Men det er viktig å huske på at enighet om prøveprosjektet ikke løser problemene knyttet til resten av markedet, avslutter Hjorthen.