Bibliotekvederlaget: Striden angår alle de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene

Fordelingen av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene skal nå avgjøres ved voldgift. Barne- og Ungdomsbokforfatterne, Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen anker til voldgift vedtaket gjort av forhandlingsutvalget…

uten_navn

Fordelingen av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene skal nå avgjøres ved voldgift. Barne- og Ungdomsbokforfatterne, Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen anker til voldgift vedtaket gjort av forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag, et vedtak der Forfatterforeningen må avstå størsteparten av midlene. Det er derfor overraskende at saksøkerne mener at Forfatterforeningen skal avstå enda mer mens de selv skal beholde en større andel.

Morgenbladet trykket 9.oktober oppslaget «Vi er trukket inn i en strid som ikke omhandler oss». Oppslaget refererer Dramatikerforbundets siste lederbrev og forbundets advokat. Det stilles ingen spørsmål ved utsagnene som gjengis. Oppslaget bærer dermed preg av å være et partsinnlegg og ikke et stykke journalistikk. Påstanden om at dette ikke er en strid som angår de tre saksøkerne er feil: Forfatterforbundet organiserer alle skjønnlitterære forfattere og Kulturdepartementet godkjente Forfatterforbundet som representative for «skjønnlitterære forfattere». Da Forfatterforbundet fremma krav om en egen andel av bibliotekvederlaget retta de først kravet mot Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF) som utgjøres av Dramatikerforbundet, Oversetterforeningen, Barne- og Ungdomsbokforfatterne og Forfatterforeningen. Men prosedyrene fordrer at kravet rettes mot enkeltorganisasjoner. Forfatterforbundet kunne da ha valgt å rette kravet mot f.eks. to organisasjoner, men rettet sitt krav mot samtlige skjønnlitterære foreninger.

Forfatterforeningen og Forfatterforbundet organiserer noen av de samme forfatterne, men det er ingen tvil om at opptakskravene er så ulike at de fleste medlemmene ikke overlapper. Medlemslistene viser derimot at Forfatterforbundet og Barne- og Ungdomsbokforfatterne har flere felles medlemmer og en god del av Forfatterforbundets medlemmer skriver for barn og unge. Med andre ord, og om en vil det eller ei, så er det vanskelig ikke å se at omfordelingen av bibliotekvederlaget omhandler samtlige skjønnlitterære foreninger. Forfatterforeningen anerkjenner at Forfatterforbundet skal ha en andel. Det er ikke det at Forfatterforbundet er tilkjent denne som er årsaken til at Forfatterforeningen nå imøteser en voldgift, men behovet for en prinsipiell avklaring rundt fordelingen av bibliotekvederlaget blant alle de skjønnlitterære organisasjonene.