Bilde frå Årsmøtet 2017

Avtrppande nestleiar Helene Uri. Vinnaren av Tarjei Vesaas Debutantpris 2016, Jan Kristoffer Dale Politisk debatt leidd av Anne Oterholm (t.v), med Bård Vegar Sohjell (SV),…

Nyvald leiar Heidi M. Kriznik takkar avtroppande nestleiar Helene Uri (t.h), avtroppande leiar Sigmund Løvåsen (bak) og styremedlem Herbjørg Wassmo (t.v)

img_3697.jpgimg_3715.jpg

Avtrppande nestleiar Helene Uri.

img_3701.jpg

Vinnaren av Tarjei Vesaas Debutantpris 2016, Jan Kristoffer Daleimg_3689.jpg

Politisk debatt leidd av Anne Oterholm (t.v), med Bård Vegar Sohjell (SV), Espen Ophaug (venstre) og Bård Folke Fredriksen (H).

img_3713.jpg

Thor Sørheim, Torgeir Rebolledo Pedersen, Kjartan Hatløy, Kristine Næss og andre medlemmar under orienteringar søndag. 

 

img_3690_1.jpgimg_3732.jpg

Ny styremedlem Jørgen Gunnerud (t.h) med styremedlem som går inn i sitt sjuande år: Tom Egeland

img_3722.jpg

Heidi Marie Kriznik utfører sin første oppgåve som styreleiar: å formelt avslutte Årsmøtet 2017.

img_3708.jpg

Bisitjar Tom Egeland (t.v) med møteleiar Dag Larsen.

 

Av dei tema som vakte særleg engasjement, var, som Tom Egeland her har skrive om, eit eventuelt sal av Hemstugu. Men også innkjøpsordninga var eit tema der mange teikna seg og uttalte uro. Uroa handla mykje om fjerninga av ankenemnda. Men eitt par medlemmar uttrykt uro i forhold til utveklinga i formar, og i kva grad ordninga er fleksibel nok for desse: 

– Forfattarane arbeider meir breitt i høve sjangrar. At ein skriv i fleire sjangrar, kanskje fleire hybridsjangrar, endring av sjanger, utviding av det lyriske feltet. Korleis skal ein argumentere ovanfor Kulturrådet for å sikre at innkjøpsordninga tar høgd for denne situasjonen? sa eit medlem. Eit anna medlem tok opp tema det litterære essay, og uttrykte uro om dettes plass i ordningane:

– Det litterære essayet som en del av det litterære arbeidet. Som det no er, blir essaystikk behandlet av sakprosakomiteen. Men vår erfaring er at sakprosakomiteen ikke er den som er best til å behandle de litterære essayene.

Det kom óg kommentarar om den nye forma for honorering til forfattar, og eit medlem spurde: “Kan vederlaget bli knytt til pris- og lønsvekst i samfunnet?”