Bjørnsonprisen til Sara Omar

Bjørnsonprisen 2021 tildeles Sara Omar for det bidraget hun har gitt gjennom sitt litterære virke til å løfte et viktig samfunnsproblem inn i den offentlige samtalen, med betydning langt utover det nordiske.

Forfatterskapet består av romanene Dødevaskeren (utgitt i 2017, på norsk i 2018, oversatt av Hilde Rød-Larsen) og Skyggedanseren (utgitt i 2019, på norsk i 2020, oversatt av Inge Ulrik Gundersen).

Sara Omar. Foto: Les Kaner

Juryen har lagt vekt på at det krever et ukuelig mot for å skrive litteratur som dette. Omkostningene ved å skrive romaner slik Sara Omar gjør, handler primært ikke om litterær stiløvelse, men heller å anvende litteraturen som et ikke-voldelig, men slagkraftig og kunstferdig våpen i kamp mot den patriarkalske kvinneundertrykkingen som ser ut til å ville vedvare, over hele kloden.

I Bjørnsons ånd velger Omar en populær form – den realistiske, handlingsdrevne romanen som når bredt ut – til å løfte viktige samfunnsspørsmål under debatt.

Sara Omar er født i irakisk Kurdistan og flyktet fra krigen på slutten av 1990-tallet. Hun kom til Danmark i 2001 hvor hun fremdeles er bosatt. Ved siden av sitt forfatterskap har hun en lang rekke verv, deriblant som ambassadør for Dignity – Dansk Institut mod Tortur og ungdomsorganisasjonen Crossing Borders. Hun har fått flere litterære priser og i 2019 mottok hun Rådet for Menneskerettigheders hæderspris.

Omar leverer ikke en entydig fordømmelse av islam som en brutal religion i seg selv, men åpner i sine tekster for å diskutere enkeltmenneskers og patriarkalske kulturers misbruk og mistolkning. Hun gir mennesket ansvar for sin fortolkning av islam, på godt og vondt.

Sara Omar kommer til Lillehammer for å motta prisen, holde Bjørnsonforedraget og delta i andre festivalarrangementer fra 25. mai.

Fakta om Bjørnsonprisen

▪ Prisen ble etablert og delt ut av Bjørnson-Akademiet fra 2004-2020. De siste års vinnere er Johannes Anyuru (SE), Carsten Jensen (DK) og Maja Lunde (NO).
▪ Bjørnsonprisen tildeles en nordisk forfatter for et litterært arbeid og samfunnsengasjement i Bjørnsons ånd.
▪ Etter at Bjørnson-Akademiet la ned sin virksomhet i desember 2020, har Norsk Litteraturfestival, i samarbeid med Lillehammer UNESCO-litteraturby, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer museum og Innlandet fylkeskommune, overtatt ansvaret for å videreføre prisen. Årets tildeling gjennomføres i tråd med den opprinnelige juryens innstilling.
▪ Prisen er på 100 000 kr. Forfatter Jostein Gaarder er sponsor for Bjørnsonprisen.