«Blendahvit» forlagsbransje

I kronikken «Like barn leker best?» i bok365 skriver  Dilani Vamapahan at når hun nå forlater forlagsbransjen, betyr det en nedgang på 25 prosent i…

heidi_austlid_forleggerforeningen_foto-veslemy-vraskar

I kronikken «Like barn leker best?» i bok365 skriver  Dilani Vamapahan at når hun nå forlater forlagsbransjen, betyr det en nedgang på 25 prosent i folk med flerkulturell bakgrunn. 

Les kronikken i sin helhet her: https://bok365.no/artikkel/like-barn-leker-best/

I kronikken forteller hun følgende eksempel: 

Her om dagen leste jeg en roman. Med en farget hovedkarakter. Skrevet av en etnisk norsk forfatter. Bearbeidet av en etnisk norsk redaktør. Anmeldt av etnisk norske anmeldere. Jeg snakket med flere forlagsfolk som hadde lest boka.

«Syns du ikke den er litt urealistisk i fremstillingen?» undret jeg.

«Nei, det har ikke engang slått meg», var svaret jeg fikk.

I akkurat denne boka er det en farget hovedperson som går gjennom verden som om hen var hvit. Det er positivt med litteratur som ikke problematiserer og ikke gjør et poeng ut av fargede karakterer. Men for meg som leser var det en urealistisk fremstilling. Jeg kan ikke komme på en eneste farget person jeg kjenner som ter seg som denne karakteren. 

Problemstillingen gjelder altså ikke bare forlagsbransjen, men også hvilken innsikt og motstand forfattere møter i forlagene: 

Denne problemstillingen handler ikke om denne ene boka. Og det handler heller ikke om at etnisk norske forfattere ikke skal skrive om flerkulturelle karakterer. For kunsten skal aldri begrenses. Det jeg oppfatter som den reelle utfordringen her, er at når alle ledd i prosessen er hvite er det viktig å være bevisst sitt eget blikk på verden. Har man gjort god nok research? Er man var på maktperspektivet i fortellingen? Fremstillingen trenger ikke å være problematiserende, men er den realistisk?

Forleggerforeningens nye direktør Heidi Austlid er helt enig . – Vi kan ikke være bekjent av å ha blendahvit bransje som skal levere i et veldig mangfoldig samfunn.Vi må ikke synse. Vi må vite. Og noe av det vi vet, er at mangfold også lønner seg på bunnlinja, sier Heidi Austlid til bok354.no.

Les hele resonnementet hennes her: https://bok365.no/artikkel/ikke-bekjent-av-blendahvit-bransje/

Ledelsen i de fleste storforlagene tar til seg kritikken. Les reaksjonene deres her: 

https://bok365.no/artikkel/mangfoldsdebatten-hun-treffer-blink/