Bli med på digital aksjon!

Det er viktig at så mange personer som mulig blir med for at aksjonen skal ha effekt. Potensielt kan vi bli 33 000 kunstnere som…

face_m_skygge
Det er viktig at så mange personer som mulig blir med for at aksjonen skal ha effekt. Potensielt kan vi bli 33 000 kunstnere som deltar! 
 
Vi oppfordrer derfor alle organisasjoner og medlemmer av organisasjonene til å sende en mail samtidig, fredag 15. mai kl. 12-14, slik at vi fyller postmottaket til Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, finanskomiteen, kulturkomiteen og sosialkomiteen med mail og på den måten reflekterer hvor mange vi representerer. Jo flere enkeltpersoner og organisasjoner som sender mail, jo bedre. Slik gjør du: 
 
Dette gjør du på mail: 
 
1. Opprett en mail
2. Kopier denne teksten inn i emnefeltet:
Vi krever 3 års gjennomsnittsberegning for selvstendig næringsdrivende
3. Kopier dette innholdet inn i tekstfeltet: 
 
Kjære Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, arbeids- og sosialkomiteen, familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen! 
 
Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle. 
 
Regjeringen svekket 24. april, med støtte fra Stortinget, kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende uten å sjekke konsekvensene med kunst- og kulturorganisasjonene. Forskriften ble endret til å kun beregne inntekt fra 2019 fordi NAV ikke kunne rigge en automatisert ordning som inkluderte 2017 og 2018. Dette vil medføre at NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende blir mer som et lotteri. Noen vil vinne i NAVs lotto fordi de kan dokumentere god inntekt akkurat i 2019, mens den som hadde god inntekt i 2017 eller 2018, men svært liten inntekt i 2019, blir store tapere. Kunst- og kulturarbeidere er allerede en lavlønnet gruppe og nå straffes frilansere og selvstendig næringsdrivende ekstra hardt. Dette er et tillitsbrudd fra alle partier og spesielt regjeringen som lovet i starten av koronakrisen å komme også selvstendig næringsdrivende og frilansere til unnsetning. 
 
Vi krever rettferdig kompensasjon basert på 3-års inntekt, fremfor lav eller ingen utbetaling basert på kun 2019.
 
Vennlig hilsen 
(legg inn ditt navn)
 
4. Send mailen til disse mailadressene: 
POSTMOTTAK@kud.dep.no, postmottak@fin.dep.no, postmottak@asd.dep.no, arbeid-sosial@stortinget.no, finans@stortinget.no, familie-kultur@stortinget.no
 
Dette gjør du på sosiale medier:
 
Legg ut dette bildet på Facebook (høyreklikk for å lagre); 
kunstnernettverket_facebook.jpg
 
og dette bildet på Instragram:
 
kunstnernettverket_instagram.jpg
 
sammen med nedenforstående tekst (og tagg gjerne politikere):
 
#3årNAV @NAV #kunstnernettverket
Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.