«Blomstringstid for norsk poesi»

Rimbereid har utmerket seg med dikt som på samme tid er både høystemte og lekende, historisk rotfestede og fantastisk nyskapende. Med en utpreget formbevissthet og…

rimbereid_bergen

Rimbereid har utmerket seg med dikt som på samme tid er både høystemte og lekende, historisk rotfestede og fantastisk nyskapende. Med en utpreget formbevissthet og et enormt register fletter han inn verden i diktningen på en måte som gir leseren følelsen av å stå midt i virkeligheten.

Med Orgelsjøen har Rimbereid befestet sin posisjon ikke bare som en av Norges, men som en av Nordens aller viktigste lyrikere. Orgelsjøen er myldrende og sanselig, preget av et påfallende overskudd og mangfold, samtidig som bildene og beskrivelsene trer fram som glassklare, uhyre presist, skriv Kritikerlaget i grunngjevinga.  

Rimbered har tidlegare vunne Brageprisen, har vore nominert til Nordisk Råds litteraturpris to gongar, og er omsett til uvanleg mange språk – til poet å vere. Sidan Rimbereid fekk Kritikerprisen frå Norsk Kritikerlag den første gongen, for ti år sidan, har han ikkje vore gitt til ein poet. Heile grunngjevinga for tildelinga til Rimbereid finn du her. Prisen for beste barnebok gjekk i år til billedboka Førstemamma på Mars, som er skrive av Gyrid Axe Øvsteng, illustrert av Per Ragnar Møkleby, og gitt ut av Det norske Samlaget. Øvsteng og Møkleby fekk også Kulturdepartementets pris for beste bildebok, for Førstemamma (…). Alf van der Hagens Dag Solstad. Uskrevne memoarer vart kåra til beste sakprosabok, og Turid Farbregds Jordmora som beste omsetjing (frå finsk). Bernhard Ellefsen er kåra til Årets kritikar.