Bok & Samfunn til Bok365

Bok & samfunn begynte som Norsk Bokhandeltidende i 1879. Fra 1976 har det hett Bok & Samfunn. Men mandatet har alltid vært "å stimulere til…

logobs

Bok & samfunn begynte som Norsk Bokhandeltidende i 1879. Fra 1976 har det hett Bok & Samfunn. Men mandatet har alltid vært "å stimulere til faglig refleksjon og debatt og ha fokus på de kulturpolitiske rammene som omgir bokbransjen." Fra 1. august blir det eid av nettstedet Bok365, en informasjonskanal som har tatt over stadig mer av oppmerksomheten fra bransjen. 

En annen endring som skjer, er at redaktør Dag Nestegard fratrer. Det skjer etter fire år i sjefsstolen. 

 

– For egen del passer det fint å gi fra meg stafettpinnen til Vebjørn etter fire år som redaktør. BOK 365 er genuint opptatt av litteratur, så dette tror jeg blir bra, sier den avtroppende redaktøren. 

– Når det gjelder Bok & Samfunn har vi det til felles med søsterorganene våre i Sverige og Danmark at annonsemarkedet blir stadig mer krevende. 

Forlagene annonserer stadig mindre i fagbladet. I Danmark gikk papirutgaven av Bogmarkedet konkurs i fjor etter kollaps i annonsemarkedet. Bokmarkedet driver nå bare på nett. Men redaktør Bjarke Larsen har fortalt meg at det er stramt økonomisk. Også bladet Svensk Bokhandel går isolert sett med underskudd. Men de berger seg fodi de gir ut katalogen Årets Böcker fire ganger i året. Også kollegaen min Philip Jones i Bookseller i London forteller om tøffe tider. Så der har du i grunnen ståda så langt. 

– Hva med redaksjonen din, hva skjer med den når du går? 

– Cora, og Ann, som er markedssjef, blir med over til Vebjørn, forteller Nestegard, som selv er i gang med enda et nytt bokprosjekt for Samlaget. Han kom i fjor med en biografi om flygeren Thor Solberg. 

 

Tredjemann i redaksjonen, Stian Johansen, avslutter et vikariat 11. juni. 

– Jeg skulle uansett ikke være med videre, men kommer gjerne tilbake på et senere tidspunkt, sier han, som gir ut en skjønnlitterær bok på Aschehoug i august, og flytter til Boston i september. 

– Forhåpentligvis for å skrive en ny bok, kommenterer Johansen.