Bokåret 2019: 30 forfattere til 30 bokhandler

Forfattere som gir ut bok i 2019 kan søke om å være med i ordningen. Foreningen behandler søknader fortløpende.  Prosjektet har som formål å legge…

bokaret_plaka

Forfattere som gir ut bok i 2019 kan søke om å være med i ordningen. Foreningen behandler søknader fortløpende. 

Prosjektet har som formål å legge til rette for møter mellom forfatter og leser i bokhandelen for å øke interessen og begeistringen for lesning gjennom kjennskap til nye titler. 

Vi ønsker at prosjektet skal føre til at bokhandlere motiveres til fortsatt formidlingen av bokbredde, og at forfatterne som ikke bare skal formidle sin egen litteratur, men også kollegaers, oppdager gleden ved formidling, og naturligvis at leserne får øynene opp for ny litteratur som gjør at de får lyst til å lese

Prosjektet settes i gang i januar 2019 og er finansiert med midler fra Bokåret 2019. Forfatterforeningen har ansvaret for å rekruttere 30 forfattere med bok i 2019. Forfatterne som er med på dette opplegget skal presentere/formidle sin egen bok pluss 4 andre titler, som alle skal være utgitt i 2019 av norske skjønnlitterære voksenbokforfattere. Det er satt av rundt en halvtime til presentasjonen av de 5 bøkene samlet. Bokhandlerforeningen velger 30 bokhandler spredt utover hele Norge. 
Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen koordinerer og setter forfatter og bokhandel i forbindelse med hverandre. Det eneste de deltakende forfatterne behøver å gjøre, er altså å forberede bokpresentasjonene og deretter stille i den tildelte bokhandelen. All annen organisering og administrasjon håndteres av de to foreningene. Gjennom Bokåret 2019 vil denne bok-stafetten gå gjennom landet.

Den totale tidsrammen for arrangementet er satt til 30-40 minutter, og vil foregå innenfor bokhandelens åpningstid. Bokhandleren presenterer forfatteren. Forfatteren presenterer bøkene. Bokhandler og forfatter legger ut bilder på Instagram og/eller andre sosiale medier og sender bilder og oversikt over de presenterte bøkene til de to foreningene som også legger ut og deler bilder for å synliggjøre det som foregår. Forfatterforeningen melder oppdragene inn til Forfattersentrum. Oppdragene lønnes med: 7500,- Reise og eventuell nødvendig overnatting kommer i tillegg til honorar. Det regnes diettgodtgjørelse etter statens satser. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte

Forfattere som har lyst til å formidle fire andre aktuelle skjønnlitterære utgivelser i bokhandel i løpet av 2019 kan søke om å få delta ved å sende en epost til post@forfatterforeningen.no. Vi ber om at e-post merkes BOKÅRET 2019 og at søknaden inneholder tittel på boken du utgir i 2019, samt hvilken måned boken er planlagt utgitt.
Forfatterforeningen gjør et utvalg basert på at forfatterne skal representere et mangfold.

Men her er sjansene gode!

Arrangementet er en del av Bokåret 2019, som har denne facebooksiden, som blir oppdatert kontinuerlig.

brev_bokaret_2019_.pdf