Bokavtalen forlenges i to år

Dagens bokavtale – som bl.a. gir forlagene anledning til å fastsette prisen på nye bøker  – løper ut 2016. Fastprisen – som innebærer at bøker…

bokhandel__arna-libris_libris_mage

Dagens bokavtale – som bl.a. gir forlagene anledning til å fastsette prisen på nye bøker  – løper ut 2016.

Fastprisen – som innebærer at bøker kan selges til fastpris i utgivelsesåret  og frem til 1. mai året etter med maksimalt 12,5 % rabatt – og de andre bestemmelsene i avtalen er viktige virkemidler i arbeidet med å oppfylle de litteraturpolitiske målene.

Bokavtalen har dispensasjon fra konkurranselovens § 10. 

Endringen trer i kraft 1. januar 2017 og varer til 31. desember 2018.