Bokavtalen og forfatterne

Konkurransetilsynet ser bort fra at bøker må skrives før de kan selges og leses.  Konkurransetilsynets direktør Christine B. Meyer har gått ut med kritikk av…

meyer_og_lovasen

Konkurransetilsynet ser bort fra at bøker må skrives før de kan selges og leses. 

Konkurransetilsynets direktør Christine B. Meyer har gått ut med kritikk av den nylig fremforhandlede bokavtalen. Hun hevder at e-bøker i fastprissystemet har samme pris som papirbøker. Det er en faktafeil. Forlagene står fritt til å sette prisen på e-boka så lavt de vil, uavhengig av prisen på papirboka. Igjen, fastpris sier ikke noe om prisnivå, kun om prisens varighet.

Som vanlig ser Konkurransetilsynet helt bort fra hva fastprisen har å si for forfatterne. De ser igjen bort fra at bøker må skrives før de kan selge eller lånes ut og leses. Men så er det heller ikke Konkurransetilsynet som skal ivareta forfatterne. Det er nå opp til regjeringen om de vil godta avtalen som de har fått på bordet. Her er hva Forfatterforeningen mener er viktig at de har med i sin vurdering:

1. Fastprisen gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers uforutsigbar forfatterøkonomi. Fastprisen kan sammenlignes med en minstelønn i en viss periode. Denne forutsigbarheten er med på å gjøre det mulig å skrive nye bøker som skal inngå i det litterære mangfoldet som det er politisk enighet om at vi skal opprettholde. Dette gjelder i like stor grad ved salg av e-bøker som papirbøker.

2. Ved overgang til fripris mister forfatterne kontroll over royaltygrunnlaget, da er det opp til forhandlinger mellom forlag og bokhandel hvor mye forfatteren skal tjene per solgte bok. Får vi en kortere fastprisperiode enn i dag, vil det gå ut over forfatternes allerede lave inntekter. Minstelønna blir borte. Det minsker det økonomiske rommet forfatterne må ha for å skape den litterære bredden leserne bør møte i bokhandel og bibliotek.

3 Økes dagens maksrabatt til sluttkunde i fastprisperioden, vil det legge press på marginene hos både bokhandlere og forleggere med det resultat at også dette truer forfatternes royaltygrunnlag.

4. Fastprissystemet bidrar til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker. Det vil si service, utvalg, tilgang og formidling. Dette fremmer synliggjøring og salg av et større utvalg bøker. Med fripris kan prisene dumpes på et mindre utvalg bestselgende titler. En større del av salget vil da dreies over til disse på bekostning av salg og synliggjøring av bredden.

5. Norge har allerede et fastprissystem som er blant de mest liberale i Europa. Det er etter vårt syn ikke mer å gå på. En ytterligere liberalisering vil presse forfatterinntektene ned og gå ut over lesernes tilbud.

6. Fripris og en kortere fastprisperiode, vil ha de samme negative effekter i e-bokmarkedet som i papirbokmarkedet. Forfatterne er de som skaper innholdet i litteraturen uansett hvilken vei boka skal ta ut til leseren. Forfattergruppen tåler ikke en ytterligere nedgang i allerede lave inntekter.

Forfatterforeningen ser den fremlagte avtalen som en minimumsavtale, det er ikke mer å gå på. Regjeringen bør godta avtalen uten krav til ytterligere liberalisering.