Bokavtalen videreføres

Bokavtalen – som gir forlagene adgang til å sette fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa etter at dagens forskrift løper ut 31. desember 2010 – videreføres. Det har kulturminister Anniken Huitfeldt bestemt.

– Vi har gjort konkurransepolitiske og litteraturpolitiske avveininger i denne saken. Vi mener at fastprisen på skjønnlitteratur og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset, skriver Huitfeldt i en pressemelding.

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

Bokavtalen – som gir forlagene adgang til å sette fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa etter at dagens forskrift løper ut 31. desember 2010 – videreføres. Det har kulturminister Anniken Huitfeldt bestemt.

– Vi har gjort konkurransepolitiske og litteraturpolitiske avveininger i denne saken. Vi mener at fastprisen på skjønnlitteratur og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset, skriver Huitfeldt i en pressemelding.

Dagens avtale løper ut 31. desember i år, men allerede på forsommeren 2009 leverte bokbransjen en revidert søknad om ny Bokavtale. Denne avtalen er nå tatt til følge, til tross for at Konkurransetilsynet også denne gang har hatt sterke innvendinger mot Bokavtalen og fastprissystemet, skriver www.bokogsamfunn.no.

– Fastprisordningen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for utvikling av norsk kultur og styrking av norsk språk i det globale mangfoldet. På litteraturområdet bidrar fastprisen til at bokforlagene får mer forutsigbare inntekter og gjør at de kan satse på flere titler, sier Huitfeldt.

Bokavtalens og fastprisen er kulturpolitiske virkemidler som gir grunnlag for å fastsette forfatterhonorar og normalkontrakter og Kulturrådets innkjøpsordning, skriver departementet i pressemeldingen.

Det andre hovedelementet i Bokavtalen er abonnementsordningene for bokhandlene som gjør bøkene tilgjengelige over hele landet.

– I internasjonal sammenheng er det norske litterære systemet en suksess fordi det produseres et større antall titler hos oss enn i de fleste andre land, sier Anniken Huitfeldt.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal revidere forskrift om unntak fra konkurranseloven. Den nye forskriften blir sendt ut på høring. Den skal etter planen ha virketid på fire år fra 1. januar 2011.

Foto: Berit Roald/Scanpix