Bokhandelens forfatterstipend til Kristin Ribe

Bokhandelens forfatterstipend er tildelt Kristin Ribe for romanen «Syn». Stipendet, som ble delt ut under åpningen av Oslo bokfestival,
er på 200.000 kroner.

-Skriving er noe av det fineste jeg kan gjøre, men det er så ensomt, sitte der og håpe, håpe at det er noen som leser. Og så er jeg så utrolig glad, letta nå, at det ikke bare er noen som leser, men også liker. Det har alt å si for å kunne bøye nakken nok en gang, sier Kristin Ribe.

kristin Ribe

Bokhandelens forfatterstipend er tildelt Kristin Ribe for romanen «Syn». Stipendet, som ble delt ut under åpningen av Oslo bokfestival,
er på 200.000 kroner.

-Skriving er noe av det fineste jeg kan gjøre, men det er så ensomt, sitte der og håpe, håpe at det er noen som leser. Og så er jeg så utrolig glad, letta nå, at det ikke bare er noen som leser, men også liker. Det har alt å si for å kunne bøye nakken nok en gang, sier Kristin Ribe.

Ribe debuterte i 2003 med romanen «Forsnakkelser» og har siden kommet med romanene «Drikke det vannet som ormene hadde ligget i» (2006), «VÅKE (Håret gråter jeg i)» (2008) og i 2010 kom «Syn». Felles for bøkene til Kristin Ribe er en utforskning av grensetilstander i mennesket og mellom menneskene.

– Vi vil gjerne bidra til å løfte norske forfatterskap og anerkjenne forfattere som våger å utfordre, sier stipendutdeler Trine Stensen direktør i Bokhandlerforeningen.

– I Syn opplever ein far på 42 år å sjå det eine mennesket han lever saman med, sonen på 12, bli dødssjuk av kreft. Med dette utgangspunktet etablerer forfattaren eit eksperimenterande roman-rom som påkallar både historiske og mytiske lag i lesaren, med mange stemmer og mange innfallsvinklar, frå båe sider av grensa mellom «livet» og «døden» heter det i Det litterære Råds begrunnelse. – Med utgangspunkt i eit «alminneleg norsk» familietilvære, med sine fotballtreningar og foreldremøte, slår forfattaren poetiske og imaginative kilar inn i noko heilt anna; og frå dette andre rommet talar ei røyst med vismannens kraft og mytens språk, målbore av sonen som prøver å rettleie faren.

Bokhandlerforeningens forfatterstipend skal gå til forfattere i etableringsfasen. Juryen består av Forfatterforeningens litterære Råd. Stipendet på 200.000 går til en særdeles fremstående utgivelse fra bokåret 2010. Bokhandelens forfatterstipend ble delt ut under åpningen av Oslo bokfestival.

Om Syn i begrunnelsen » det er ikkje berre kva som blir sagt, men like mykje korleis, som er bokas styrke.»