Bokhandelens forfatterstipend

Årets mottakere av Bokhandelens forfatterstipend er Martin Ingebrigtsen, Dordi Strøm og Olav Løkken Reisop.

Bokhandlerforeningen deler hvert år ut Bokhandelens forfatterstipend til tre skjønnlitterære forfattere for voksne: Ett stipend på 200 000 kroner og to stipend på 60 000 kroner hver. Det er det litterære råd i Forfatterforeningen som innstiller forfattere til stipendene.

Hovedstipendet på 200 000 kroner tildeles en særlig framstående utgivelse fra siste bokår. Stipendene på 60 000 kroner hver tildeles to nye og sterke forfatterskap.

Bokhandelens forfatterstipend ble første gang delt ut i 2007 og er et samarbeid mellom Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Bokhandlerforeningen.

Bokhandelens forfatterstipend deles ut hvert år under Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Juryens begrunnelse

Martin Ingebrigtsen

Bokhandelens forfatterstipend på kr. 200.000,- tildeles i år Martin Ingebrigtsen (1984) fra Trondheim. Han er poet og gjendikter. I tillegg har han jobbet som skjønnlitterær redaktør.

Martin Ingebrigtsen debuterte med diktsamlingen Riv av seg ansiktet, en utgivelse han fikk mye og fortjent oppmerksomhet for. Diktene var ekspressive viltvoksende og burleske, guder, spøkelser og underlige skikkelser kappes om oppmerksomheten, men under det hele ligger en dyp menneskelighet.

I 2023 kom så en ny diktsamling, Bukk & Sigd. Det er en utgivelse med stor spennvidde; fra det nære åpningsdiktet hvor dikter-jeget på sitt vis sørger over tapet av en fraværende far, via et nitti-siders utprøvende langdikt om den skapende prosessen, til den avsluttende sekvensen; flere dikt om to spøkelseslignende søsken kalt Bukk og Sigd som har gitt samlingen navn. Disse to er ville, uregjerlige skapninger som transcenderer virkelighet og fantasi, livet og døden. Etter hvert skjønner leseren at de kanskje aller helst er produkter av, eller aspekter ved, dikterens egen personlighet.

Langdiktet er en poetikk, er et dikt om å skrive dikt. Det henvender seg stadig til filmskaperen Tjarkovski, og andre poeter både siteres og gjendiktes. I tillegg inneholder teksten et vell av pop-kulturelle referanser, særlig til tegneserier. Alt dette har tydeligvis vært inspirasjonskilder for Martin Ingebrigtsen. Midt i diktet kommer så noe som nærmer seg en programerklæring:

 …ein kan la seg leie   av andre ting

   enn ein plan

   men heller vere merksam på innfall

   av poetiske bilde og setningar …

Som poetisk metode fungerer dette utmerket i Bukk & Sigd. Det skyldes ikke minst at Martin Ingebrigtsens innfall er så vilt kreative, samtidig som han har et uomtvistelig talent for å skape vellykkede poetiske bilder og setninger som får det til å søkke i leseren.

Dordi Strøm

Dordi Strøm tildeles Bokhandelens forfatterstipend på kr. 60.000,-. Hun er født 16.mai 1971 på øya Hitra i Trøndelag. Strøm er utdannet ved bl.a Kunsthøgskolen i Bergen og har arbeidet mye innen scenekunst, både med scenografi, tekstproduksjon og kostymedesign.

I 2021 debuterte hun som forfatter med romanen Flog, en historie om fattigdom, utenforskap og lammende taushet i en familie som befinner seg på bunnen av det sosiale hierarkiet i bygde-Norge.

I 2023 kom så Odel, nok en roman som kretser rundt den samme tematikken, materielle og sosiale ulikheter mellom klasser og mellom bygd og by. Odel, gårdsjenten som har gitt romanen navn, er sterk, kompetent og handlekraftig. Vi møter henne i en opprørende åpningsscene hvor hun må ta livet av gårdshunden Bowie som har blitt påkjørt og stygt skadet. Etter det forsvinner hun langt på vei ut av teksten. Det er stort sett gjennom datteren Livs øyne leseren får lære gården og menneskene som bor der, å kjenne.

Men ikke bare henne; mangt og mye får en stemme i Dordi Strøms særpregete univers; det er nesten som skogen selv snakker til leseren gjennom forfatterens nøyaktige og kunnskapsrike naturskildringer. Språket er kortfattet, konkret og uhyre sanselig. Allikevel er Odel en avansert roman, og det skyldes at den ikke bryr seg stort om konvensjonelle fortellergrep. Handlingen flyter fritt i tid og rom,- fortellerperspektivet kan til og med forandre seg midt i en setning.

Dette er romankunst som krever sitt av leseren, men den som vier tid og oppmerksomhet til Dordi Strøm blir til gjengjeld rikelig belønnet.

Olav Løkken Reisop

Bokhandelens forfatterstipend på kr. 60.000,- tildeles Olav Løkken Reisop. Han er født på Kløfta i 1980 og er utdannet både som arkitekt og litteraturviter. I 2011 debuterte han med en prosasamling, Pastisj. Der diktet han videre rundt både virkelige personer, f.eks filmskaperen Woody Allen, og fiktive, som Jan Kjærstads Jonas Wergeland-skikkelse. Også Reisops neste utgivelser, romanene Grandiosa og Jeg tror fortsatt Proust tar feil om oss, lente seg tungt på litterære forelegg.

I fjorårets roman, Skriverholmen (2023), er intertekstualiteten mindre fremtredende. I stedet er fokuset på naturen, den tilstedeværelse, sårbarhet og potensielle ødeleggelse. Vi følger hovedsakelig en navnløs forteller, kjæresten hans Maija, samt hundene Charley og Steinbeck, gjennom tre årstider i Hurdal, hvor de har trukket seg tilbake fra storsamfunnet mens verden står på randen av en økologisk katastrofe. Samtidig skjer det mystiske ting i lokalsamfunnet, mennesker forsvinner, fugler dør, og av og til kommer en illevarslende tåke rullende inn over landskapet. Er det naturen selv som slår tilbake, er det en aldrende økokriger som er på ferde, eller er det noe helt annet som foregår?

Ved første øyekast kunne det være nærliggende å kalle Skriverholmen en øko-thriller, for romanen alluderer hyppig til både X-files og Stephen King og forsyner seg grovt av krimsjangerens troper. Det ville imidlertid være misvisende, for Reisop stiller mange flere spørsmål enn han gir svar.

Skriverholmens store styrke ligger et annet sted; i de vare og presise beskrivelsene av naturen. De er kunnskapsrike, forbløffende observante og ofte uhyre velskrevne og viser hva Olav Løkken Reisop på sitt beste er i stand til som forfatter.

Fra venstre: tidligere nestleder i Det litterære Råd Kristin Berget, Dordi Strøm, Olav Løkken Reisop, Martin Ingebrigtsen, Lars Henrik Eriksen

Tegneserieskaper Lars Henrik Eriksen mottok barne- og ungdomsbokstipendet. Fra juryens begrunnelse:

«Tegnestilen til Eriksen er detaljert og tydelig, inspirert av japansk manga. (…) Det er i sum en fortelling som oser av overskudd og kreativitet, samtidig som det fortellertekniske håndverket er solid og gjennomført til minste detalj.»