Bokhylla fullført og feiret

Under markeringen holdt kulturminister Trine Skei Grande en fin tale der hun blant annet fortalte om tiden som barn på det lokale biblioteket i Trøndelag….

dsc_0033

Under markeringen holdt kulturminister Trine Skei Grande en fin tale der hun blant annet fortalte om tiden som barn på det lokale biblioteket i Trøndelag. Hun pleide å sjekke stemplene bakerst i boka, fortalte hun, for de bøkene som hadde mange stempel i seg, var ikke like attraktive som de som bare hadde et eller ingen stempel. For da lå det en magi i nettopp den boka som hun kunne få tilgang til før noen andre. 

– Jeg mener at litteratur og kunnskap skal være tilgjengelig for alle. Bred og enkel tilgang til litteratur på norsk er viktig for dannelse, demokratisk deltakelse, utvikling av språkfølelse og identitet. Bokhylla.no gir folk i Norge en unik tilgang til vår nasjonale kulturarv, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myre fortalte at Bokhylla er en billig modell, som koster kroner 2.50 per innbygger i Norge. 

  • Les mer her: https://bok365.no/artikkel/alt-pa-plass-pa-bokhylla/

Wikipedia skriver blant annet: 

Nasjonalbiblioteket startet i 2006 systematisk digitalisering av alle sine samlinger som et ledd i arbeidet med å bevare dem for fremtiden. Det er et mål å gjøre så mye som mulig av kulturarven fritt tilgjengelig på nett. Gjennom tjenesten Bokhylla gjør Nasjonalbiblioteket alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000 digitalt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse. Bokhylla ble først lansert som et prøveprosjekt i 2009, men etter en avtale fra 28. august 2012 mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, ble tjenesten gjort permanent. Digitaliseringen av bøkene pågår, og Bokhylla inneholder rundt 250 000 bøker.

Bokhylla er gratis for brukerne og bøker som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet kan også lastes ned som fil. Bøker som dekkes av avtalen (opphavsrettsbeskyttede bøker) kan leses gjennom en nettleser, men uten at det er lagt til rette for å kunne laste ned som fil på enkel måte. Bøkene publiseres som faksimiler (bildefiler) uten at tekstfiler med bøkene publiseres offentlig. Teksten i bøkene kan søkes i gjennom den interne søkemotoren på nasjonalbibliotekets nettsider. 

Forfattere, andre opphavsmenn og forlag blir betalt gjennom den kollektive avtalen som nå er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor til en sats på om lag 35 øre pr bokside pr år. 

Siden tilsvarende utenlandske bokskanningsprosjekter, som Google Books, ikke har rettigheter til å publisere annet enn uttdrag av opphavsrettsvernede bøker, er Nasjonalbiblioteket det første organisasjon som har rettigheter til å legge ut et helt språkområdes bokutgivelser på nett for allmennheten som faksimiler.