Bokkrona

Han undrer seg over at forfatterorganisasjonene bare jobber for boklov uten å kjempe for høyere royalty.  Hans påstand om at det er mange flere faktorer…

Sigmund Løvåsen (leder)

Han undrer seg over at forfatterorganisasjonene bare jobber for boklov uten å kjempe for høyere royalty.  Hans påstand om at det er mange flere faktorer enn fastpris som er viktig for en mangfoldig norsk litteratur er Den norske Forfatterforening helt enig i.  At vi den siste tida også har arbeidet for boklov og videreføring av fastprissystemet når dagens avtaler snart løper ut, bør ikke overraske Hovdenakk.

Han oppfatter det som om Forfatterforeningen er
fornøyd med dagens fordeling av bokkrona. Det har vi aldri vært og det er noe vi arbeider med hver gang en ny kontrakt forhandles fram. Ja til boklov og ja til høyere andel av bokkrona er vårt ståsted. Det er vanskelig å forstå hvorfor Hovdenakk mener det ene utelukker det andre. Det er tvert om.

Det er viktig og riktig at Hovdenakk peker på forfatternes skrale økonomi. I et friprismarked vil forlagenes kamp om de bestselgende bøkene trolig øke, noe som kan true vårt kollektive avtaleverk der standardavtaler gir Jo Nesbø og Jo Eggen samme royaltyprosent. Ramler dette avtaleverket sammen, må hver og en forfatter ut og forhandle. Forhandlinger om levelige kår blir nok vanskeligere for den ene av Jo-ene nevnt over enn for den andre.

Råvareprodusenten i bokbransjen er avhengig av stipend og attåtnæring for å kunne sende forlagene ny tekst. Men i et fastprissystem vil forfatterens royaltygrunnlag være mer forutsigbart enn i et friprismarked. I en boklov bør også dagens abonnementsordninger videreføres og forbedres, noe som sørger for et høyere garantert minstehonorar pr. utgivelse til forfatteren når omkring 400 bokhandlere forplikter seg til å
ta inn ett eksemplar av alle bøker som går til innkjøpsordningen til bibliotekene. Dette får litteratur ut til leserne og styrker forfatterens økonomi.

Hovdenakk er altså helt på linje med Forfatterforeningen i at forfatterne bør ha en større del av bokkrona. En boklov kan aldri regulere
royaltyprosenten, men fastprissystemet er en forutsetning for å kunne forhandle den opp i et kollektivt avtaleverk som kommer alle forfattere til gode.