Bokloven er bra for leserne!

Samtlige skribentorganisasjoner ønsket bokloven velkommen i boklovshøringen i Familie- og kulturkomiteen 27. april. I en kronikk i Klassekampen skriver de at bokloven er en etterlengtet lov, «den er rett og slett lovfestingen av en velfungerende litteraturpolitikk».

Bokloven vil gi litteraturbransjen forutsigbare rammer sikre norske lesere tilgang til variert litteratur til fast pris. Samtidig vil den bidra til en mer forutsigbar forfatter- og oversetterøkonomi. Derfor ønska samtlige skribentorganisasjoner bokloven velkommen i boklovshøringen i Familie- og kulturkomiteen 27. april. Bokloven er en etterlengtet lov, den er rett og slett lovfestingen av en velfungerende litteraturpolitikk.

Ideen om en boklov er verken særnorsk eller ny. Det finnes boklover i en rekke land, for eksempel Tyskland, Frankrike, Spania, Østerrike, Italia, Nederland, Slovenia, Portugal og Hellas. Et sentralt poeng med bokloven i samtlige land, er lovfestingen av fastprisen. Og de fleste landene har lengre fastprisperiode enn det som er foreslått i Norge. 

  • Fastprisen sikrer at bøker koster det samme, enten de selges i Alta eller i Arendal. Bøkene blir heller ikke dyrere for leserne.

Fastprissystemet stimulerer bokhandlere på nett og i butikk til å konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker, som service og formidling av bøkene. Muligheten for å fokusere på bokbredden i bokhandelen er større med faste bokpriser enn med frie. Fastpris vil dessuten hindre at dagligvarekjeder kan dumpe prisene på et lite antall bestselgere, noe som vil kunne ta knekken på den fullassorterte bokhandelen, noe som i neste omgang vil føre til redusert utvalg for leserne.

  • Fastprisen gir forfatterne et forutsigbart royalty-grunnlag som muliggjør skriving av ny og variert litteratur.

I en uforutsigbar skribentøkonomi, er fastprisen helt avgjørende. Som Kulturdepartementet skrev i høringsnotatet: «Normalkontrakter sikrer likhet og trygghet for landets forfattere og oversettere. Fastprisen er et feste for beregning av royalty i normalkontraktene. Når royaltyen kan beregnes ut fra en gitt fastpris over en gitt periode, gir dette forfatterne en forutsigbarhet med hensyn til inntjening.»

Det er flere virkemidler som sammen med fastprisen virker til beste for leseren.

  • Litteraturabonnementene gjør at lesere i hele Norges land blir presentert for et bredere utvalg titler når de går inn i en bokhandel.

Bokhandlere som tar inn et stort utvalg bøker premieres for å ta ansvar for synliggjøring av et bredt utvalg bøker med en fast rabatt av forleggerne.

  • Skaffe- og leveringsplikten betyr at bokhandler ikke kan nekte å skaffe bøker som bestilles av en kunde i bokhandelen, og forlag kan ikke nekte å levere bøker på bestilling fra en bokhandel. Strømmetjenester har heller ikke lov til å forbeholde egne titler plass i strømmetjenesten.

Virkemidlene nevnt i dette innlegget har frem til nå ikke vært beskyttet av en lov. Fastprisen er for eksempel knyttet til et unntak i Konkurranseloven. Det samme gjelder retten til å inngå kollektive avtaler.

  • Å lovfeste retten til kollektive avtaler sikrer likhet og trygghet for landets forfattere og oversettere og gjør det mulig å skrive frem en variert og mangfoldig litteratur.

I forrige boklovsrunde sa Gunn Karin Gjul (Ap) fra Stortingets talerstol: «En boklov tar ikke for seg alle sider ved det norske samfunnet som en grunnlov gjør, den tar likevel for seg en av de viktigste forutsetningene for demokratiet vårt, nemlig språket. Den legger rammene for hvordan vi skal utvikle språket og skape litteraturen i framtida.» (Stortinget 17. juni 2013, sak 22).

Det norske samfunnet trenger en regulering av bokmarkedet fordi litteratur fyller andre behov enn oppvaskmiddel og andre dagligvarer. En tittel kan ikke byttes ut med en annen uten at kjøperen merker det. Bokloven vil legge til rette for at vi også i fremtiden vil ha et bredt og mangfoldig litteraturutvalg i Norge, og dessuten sikre lesere i hele Norges land lik tilgang til litteraturen. Vi som står bak denne kronikken er skjønt enige om at akkurat det er et stort gode, og derfor applauderer vi bokloven som nå behandles i Stortinget.

Heidi Marie Kriznik, Den norske Forfatterforening

Eystein Hanssen, Forfatterforbundet

Arne Vestbø, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Hilde Lyng, Norsk Oversetterforening

Alexander Løken, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Ellisiv Lindkvist, Norske Dramatikeres Forbund