Bokloven: Forleggerforeningen vil fjerne «forfatterinteresser»

Forleggerforeningen foreslår å fjerne det å ivareta forfatterinteresser i Boklovens formål. Forfatterforeningen reagerer på Forleggerforeningens innspill.

Fredag 18. november var det frist for å levere høringsinnspill til Bokloven. Det er nå mulig å lese innspillene som fortløpende godkjennes av departementet og legges på denne siden:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering-av-forslag-til-ny-boklov/id2924419/?


Forleggerforeningen foreslår å ta ut forfatterinteressene fra lovens formål. De begrunner det med å likestille de kommersielle aktørene:

«Forleggerforeningen mener videre at formålsparagrafen må likestille de kommersielle aktørene.»

Forleggerforeningen i høringsinnspill

Da forslag til ny boklov ble lansert, fremhevet kulturministeren at loven (jfr. formålet) var helt avgjørende for å ivareta forfatter- og leserinteressene. Forleggerforeningen vil altså fjerne forfatterinteressene.

Det klinger dårlig og vitner om manglende forståelse av formålet med Bokloven.

For hvordan oppnår en at leserne skal få mangfold, bredde og kvalitet i bokutvalget uten å ivareta forfatterinteressene?