Boklovnad 2014

Leiaren av Stortingets kulturkomité, Gunn Karin Gjul, har vore på forfattarane si side når det gjeld boklov. No gir ho eit årstal for når ho…

Gunn Karin Gjul

Leiaren av Stortingets kulturkomité, Gunn Karin Gjul, har vore på forfattarane si side når det gjeld boklov. No gir ho eit årstal for når ho trur boklov kan bli ein realitet. Les meir her