Bokmoms en ikke-sak for forleggerne

Kulturmoms på 8 prosent? Ikke tale om! sier Geir Berdahl, Oktober-forlegger og styreleder for Forleggerforeningen. – Bokbransjen har andre utfordringer enn avisene, sier Berdahl til Klassekampen og håper myndighetene holder hendene unna bransjens momsfritak. – Vi venter også på innstillingen til Mediestøtteutvalget. Det er urovekkende dersom det er riktig at de vurderer å oppheve momsfritaket på papiravisa. Et liknende grep på papirbøker vil være en katastrofe for bokbransjen, sier Berdahl.

tte prosent

Kulturmoms på 8 prosent? Ikke tale om! sier Geir Berdahl, Oktober-forlegger og styreleder for Forleggerforeningen. – Bokbransjen har andre utfordringer enn avisene, sier Berdahl til Klassekampen og håper myndighetene holder hendene unna bransjens momsfritak. – Vi venter også på innstillingen til Mediestøtteutvalget. Det er urovekkende dersom det er riktig at de vurderer å oppheve momsfritaket på papiravisa. Et liknende grep på papirbøker vil være en katastrofe for bokbransjen, sier Berdahl.

Ifølge Klassekampen er Mediestøtteutvalget sannsynligvis delt på midten i spørsmålet om å fjerne dagens momsfritak på salg av papiravis. Dermed kan det ligge an til et forslag om å innføre en ny moms på åtte prosent for salg av alle typer aviser. Signalene fra Kultur- og Finansdepartementet tyder på at det er en slik løsning regjeringen har sett for seg når de spesifikt har bedt utvalget om å se på nullsatsen for moms på aviser. Og etter det Klassekampen erfarer er dette en løsning Mediestøtteutvalgets leder Yngve Slettholm også er positiv til.

Før jul får man svaret, for det er da utvalget skal levere sin innstilling. Men siden kulturminister Anniken Huitfeldt har sagt at regjeringen vil se på rammebetingelsene for bøker i sammenheng med medienes, så er det klart at utvalgets arbeid også vil få følger for bokbransjen.

– Jeg har sett at de har koblet oss på utvalgets arbeid, sier Geir Berdahl.

– Derfor har utvalgets innstilling en viss betydning for oss. Men samtidig er ikke bokbransjens utfordringer en del av utvalgets mandat, og kulturpolitisk sett skiller vi oss en god del fra mediebransjen.

– Finansdepartementets statssekretær Roger Schjerva har tidligere uttalt at regjeringen bør gå gjennom støtteregimet for bøker i behandlingen av Mediestøtteutvalgets innstilling. Og samme mann har sagt at momsfritak antakelig er den minst målrettede måten å støtte norsk litteratur på. Er det en reell fare for bokbransjens momsfritak kan ryke?

– Gjør de noe sånt, legger vi oss på skinnene og nekter. Da tar vi heller 25 prosent moms på e-bøker, og så får myndighetene ta hele skylden for at de stikker kjepper i hjulene for norsk litteratur, sier Berdahl.

– Vårt krav er fortsatt momsfritak på papirbøker og at det samme blir gjeldende for e-bøkene. Schjerva mangler belegg når han sier at momsfritaket ikke treffer. Virkemidlet er viktig fordi det treffer alle utgivelser. Mens punktstøtten som han snakker så varmt om, blir fort til en støtte som kommer og går. Det som ikke er universelt, kan bli sårbart for politiske skiftninger. Schjerva viser ingen forståelse for virkeligheten med synspunktene sine.

Der de store avishusene virker å ha innsett at de ikke kan få nullmoms på elektronisk distribuerte aviser, står Berdahl og resten av bokbransjen fortsatt hardt på sitt krav om også nullmoms på e-bøker. – Rett og slett fordi vi skal få muligheten til å utvikle e-boka.

Og siden regjeringen igjen og igjen avviser bransjens krav om momsfrie e-bøker, er det flere som har tenkt at bokbransjen kanskje burde opptrådt mer taktisk og gitt litt ved dørene. Det har vært strategien til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) når de i kampen for fortsatt nullmoms på papiraviser har foreslått at elektronisk distribuerte aviser kan få en lavmoms på åtte prosent. MBL har deretter oppfordret bokbransjen til å foreslå det samme, slik at de sammen kan stå sterkere i et felles krav om nullmoms på papir.

– Men kunne ikke bransjen ha tjent på og slått seg sammen med avisene og sagt at åtte prosent e-moms er greit?

– Våre fremste samarbeidspartnere er Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen. Sammen med disse har vi blitt enige om også å kreve nullmoms på digitalt innhold. Vi kan ikke forlate dette samarbeidet til fordel for samkjøring med avisene. Derfor har vi enn så lenge valgt å nøye oss med å samtale med MBL. Når Mediestøtteutvalgets innstilling kommer, får en samlet bokbransje snakke sammen og se om vi skal gå tettere på MBLs forslag.

Les Klassekampens artikkel i sin helhet her:
http://www.klassekampen.no/58190/article/item/null/motsetter-seg-bokmoms