Brageprisen til Ingeborg Arvola

Ingeborg Arvola er tildelt Brageprisen for «Kniven i ilden». Hederprisen gikk til Gro Dahle.

Foto: Heidi Marie Kriznik

Arvola får prisen i kategorien for skjønnlitteratur for «Kniven i ilden» (Cappelen Damm).

Ifølge juryen balanserer romanen «det barske og harde i naturen og livet og det ømme og fine i kjærligheten mellom Brita og Mikkel. Både naturen og kjærlighetsforholdet er beskrevet med en intensitet som gjør at leseren blir dratt inn i historien,

menneskene og landskapet.»

Les omtalene av alle vinnerne her:

Foto: Heidi Marie Kriznik

«Leseren blir raskt fascinert av Brita Caisa og hennes mangefasetterte personlighet. Hun bryter med samfunnets normer og er ikke redd for å ta plass. Hovedpersonen er basert på forfatterens tipp-tipp-tippoldemor. Arvola løfter også frem den kvenske og samiske kulturen og gir oss et unikt bilde av en historie som bør få større plass i vår kollektive hukommelse», heter det avslutningsvis i juryens begrunnelse.

Hederprisen

Foto: Heidi Marie Kriznik

Brages hederspris 2022 er tildelt Gro Dahle. I juryen begrunnelse heter det:

«Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets hedersprisvinner har gjort seg bemerket i mange sjangere, fra lyrikk til dramatikk, fra realisme til science fiction, og fra skjønnlitteratur for voksne til billedbøker for barn.

Årets prisvinner er en forfatter som gjerne deler av kunnskapen sin, og har i en årrekke vært en kyndig læremester i skrivekunstfaget, til inspirasjon for nye generasjoner av forfattere. De av oss som har sett prisvinneren på scenen vet at hun er en dyktig formidler, med en begeistring som det er vanskelig å ikke la seg smitte av.

På barnebokfeltet, der forfatteren debuterte for ganske nøyaktig tretti år siden, har hun vært, og er, en modig og banebrytende stemme, ikke redd for tabuer og det unevnelige, en kilde til debatt og kontrovers, men også universelt hyllet for å tørre der andre tier.

For årets hedersprisvinner evner å ta tak i ømtålige temaer med varme og varsomhet, gjennom et barns undrende blikk, og på barnets egne premisser. Som forfatteren selv har uttalt det: «Jeg innså at bildebøker ikke trenger å være en innsovningsbok på senga, men at det kan være en oppvåkningsbok som gjør at du får lyst til å snakke om temaene».

Poesien har også alltid vært sentral i prisvinnerens forfatterskap. Gjerne omtalt som naivistisk i form, og alltid med en dypere klangbunn og en eksistensiell klo. Diktene hennes blir lest, delt, brukt.

Prisvinneren har også samlet sine nærmeste i det som kanskje kan beskrives som en familiebedrift, et nært samarbeid med både ektefelle og datter, som begge fortjener ære for å ha levendegjort forfatterens bøker med deres særegne og uttrykksfulle illustrasjoner.»

*

I klassen for barn og ungdom gikk prisen til Julia Kahrs for «Familien Brattbakk» (Gyldendal).

Trygve Riiser Gundersen ble tildelt prisen i klassen for sakprosa for «Haugianerne» (Cappelen Damm).

Brageprisen i Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge gikk til Ida Larmo for «Rigel. Urettens ekko» (Strand forlag).