Brages hederspris til Einar Økland

Les mer om Økland her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/sprakprisen-2015-til-einar-okland#.VmcX__nhCUk Økland er født i 1940 i Sveio og er en norsk essayist, lyriker, dramatiker, forfatter, kritiker og psykolog. Han…

einar_okland
  • Les mer om Økland her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/sprakprisen-2015-til-einar-okland#.VmcX__nhCUk

Økland er født i 1940 i Sveio og er en norsk essayist, lyriker, dramatiker, forfatter, kritiker og psykolog.

Han debuterte som lyriker med diktsamlingen "Ein gul dag" i 1963, og har en omfattende litterær produksjon.

Økland var sentral i kretsen rundt tidsskriftet Profil. Økland var i 1992 festspilldikter for Festspillene i Bergen.

På sine nettsider skriver Samlaget:  

«Frå Øklands omfattande og mangslungne produksjon har særleg tekstsamlinga Amatør-album (1969) og romanane Galskap (1971) og Stille stunder (1974) blitt ståande som klassikarar. Samtidig som dei er sjangeroverskridande og eksperimentelle, inneheld bøkene den særeigne ironien og humoren, dei burleske innfalla og det stilistiske mangfaldet som kjenneteiknar Øklands forfattarskap. Sjølv har Økland trekt fram diktsamlingaVandreduene (1968) som ei av sine viktigaste bøker: «Alt eg seinare har skrive, tykkjast ha sprunge ut frå teksttypane iVandreduene,» skriv han i etterordet til jubileumsutgåva av boka som blei gitt ut i 2010.»